Bild
;
Tema: vårt ansvar

Fiskare får betalt för att städa havet

Coronakrisen har slagit hårt mot yrkesfiskarna, som redan tidigare hade kärva tider. Nu har Havs- och vattenmyndigheten öppnat för en alternativ inkomstkälla – de får städa havet från borttappade fiskeredskap.

Gamla förlorade fiskeredskap, så kallat spökgarn, är ett stort miljöproblem i våra hav. Fiskenät, trålar, ryssjor och burar fortsätter att fiska år efter år utan att någon tar hand om fångsten och dessutom riskerar fåglar och andra marina djur att trassla in sig i redskapen och kvävas eller svälta ihjäl.

– De skadar stort den marina miljön och djurlivet. Dessutom fragmenteras fiskeredskap på sikt till mikroplaster som orsakar ytterligare skador. Därför önskar vi få upp så mycket förlorade fiskeredskap som möjligt ur havet, säger Charlotta Stadig, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Myndigheten satsar nu 3,6 miljoner kronor som man kan söka för att dragga efter spökgarnet och eftersom yrkesfiskare har god lokalkännedom är det särskilt dessa man har i åtanke. En bakgrund till initiativet är också att Näringsdepartementet uppmärksammat det bekymmersamma läget för yrkesfisket. Coronakrisen har fått marknaden för färsk fisk att minska drastiskt.

– Vi har kunnat stötta några projekt tidigare där man sökt och fått bort förlorade fiskeredskap. Men det är ett tids- och resurskrävande arbete. Det finns stora mängder kvar så det känns väldigt bra att nu kunna göra en satsning på att få upp fler förlorade fiskeredskap ur havet, säger Charlotta Stadig.

I första hand kommer insatserna att koncentreras kring Södra Östersjön, Öresund och Västkusten, områden där det sannolikt finns stora mängder förlorade fiskeredskap.

MER LÄSNING