Erfarenheter av ekologisk restaurering i kust och hav

Ekologisk restaurering är åtgärder som görs för att återställa naturen till ett tidigare läge efter skadlig mänsklig påverkan. I kust- och havsmiljö kan det till exempel handla om att plantera ålgrässkott, återskapa våtmarker eller tillföra ämnen som motverkar övergödning.

Den här rapporten ger en översikt över erfarenheter från ekologisk restaurering i kust och hav, med fokus på svenska ekosystem. Rapporten är tänkt att användas av förvaltare och beslutsfattare inför framtida restaureringsprojekt.