Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: vårt ansvar

Ålgräsängar i Göteborg ska skyddas

Ålgräsängar värdefulla både för den biologiska mångfalden och för klimatet. I Göteborg har kommunfullmäktige beslutat att förbättra skyddet av ålgräsängar i skärgården.

Ängar av ålgräs är viktiga ekosystem som fungerar som barnkammare och födoplats för fiskar och ryggradslösa djur. Dessutom binder ålgräset kol och bidrar därför till att dämpa växthuseffekten.

Nu har Göteborgs kommunfullmäktige beslutat att säga ja till ett förslag från Miljöpartiet om att inrätta skyddsområden för ålgräsängar i Göteborgs skärgård.

– Det här är en väldigt stark markering från politiken i Göteborg att det är ett ekosystem vi måste vara väldigt rädda om. Jag förväntar mig att man går vidare i byggnadsnämnden för att se vilka områden som ska skyddas, säger Karin Pleijel, kommunalråd för Miljöpartiet.

Ålgräsängarna hotas av bland annat övergödning, överfiske och exploatering. De grunda områden där det finns ålgräsängar är ofta även attraktiva för oss människor att använda till strand- och båtliv.

– Ålgräsängarna i Södra Bohuslän har minskat med närmare 80 procent de senaste tio åren. Det är därför otroligt viktigt att vi skyddar det ålgräs som finns kvar, säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet.

MER LÄSNING