Bild
Bild: Ulf Bergström
;
Tema: livsmiljöer

Oroväckande få gäddor utanför Öland

Antalet gäddor har minskat kraftigt längs Ölands kuster. Övergödning, minskade våtmarker och dramatisk ökning av storspigg är några av förklaringarna.

Sedan mitten av 90-talet har antalet gäddor minskat kraftigt i Östersjön, och utanför Öland är läget särskilt allvarligt. Det bekräftas av provfiske som genomförts av Sportfiskarna under våren – oroväckande få gäddor vandrar upp från havet för att leka i kustnära vatten.

– Vi har ett torskbestånd som nästan är borta idag och det har lett till att storspiggen har ökat kraftigt. De äter gäddyngel och rom vid kusten. Predatorer, som säl och skarv, har också ökat mycket, säger Tobias Berger, projektledare på Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, till SVT.

Ytterligare en viktig orsak till de minskade bestånden är att många naturliga lekplatser försvunnit. Under våren tar sig gäddan upp i vattendragen för att hitta våtmarker där deras ägg och yngel är skyddade från andra predatorer. Men många våtmarker har dikats ut för att ge plats åt jordbruk under de senaste hundra åren. Att återställa våtmarker kan därför vara en avgörande åtgärd för att rädda framtidens gäddbestånd.

MER LÄSNING