Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald

Invasiv fisk kan spridas från hav till sjöar

Den invasiva fisken svartmunnad smörbult har snabbt etablerat sig i Östersjön. Nu kan arten vara på väg att sprida sig även till sjöar, visar ny forskning.

Den invasiva fisken svartmunnad smörbult är mycket bra på att anpassa sig till olika miljöer. Sedan den upptäcktes i Sverige för första gången 2008, har den etablerat dig på flera platser längs den svenska kusten där den kan konkurrera om födan med inhemska fiskarter och rubba ekosystemen. Nu visar en ny forskningsstudie att arten är ännu tuffare än man känt till, och att de fiskar som vant sig vid Östersjöns salthalter även kan föröka sig i sötvatten.

– Våra resultat visar att det finns en stor risk att smörbultar från Östersjön kommer sprida sig in i våra svenska sjöar. Åtgärder för att begränsa deras spridning bör därför sättas in där vattendrag mynnar ut i Östersjön eller där trafik från Östersjön går in i svenska sjöar som exempelvis Mälaren, säger Leon Green, forskare på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Den svartmunnade smörbulten har sitt ursprung i Svarta havet och Kaspiska havet och har sannolikt spridits till svenska vatten via barlastvatten från fartyg.

MER LÄSNING