Bild
Bild: Länsstyrelsen Stockholms län
;
Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald

Östersjöns första marina nationalpark på gång

Om allt går enligt planerna kommer år 2025 ett område öster om Nämdö i Stockholms skärgård att bli nationalpark. En stor del av nationalparken inbegriper undervattensmiljöer, vilket innebär att det blir Östersjöns första marina nationalpark.

– Det utvalda området får det högsta skyddet som finns och ska vårdas för framtiden, säger Sandra Wennberg, projektledare på Naturvårdsverket, som leder arbetet på uppdrag av regeringen, i en intervju för SVT.

Området har valts ut för dess karaktär av "oexploaterad, representativ och biologiskt värdefull skärgård". I det föreslagna området ingår två områden som redan är klassade som naturreservat (Bullerö och Långviksskär) samt ett större havsområde öster om dessa.

Under 2022 har SGU (Sveriges geologiska undersökningar) med hjälp av Havs- och vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen Stockholm kartlagt havsbottnarnas tillstånd och egenskaper, samt vilka bottenlevande arter som finns i området.

Det är regering och riksdag som fattar beslut om bildandet av en nationalpark. I höst ska ärendet ut på remiss, men det mesta talar för att en nationalpark invigs 2025, enligt Naturvårdsverket.

.

MER LÄSNING