Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald

Ny metod ger hopp för ålgräset

Med hjälp av 1 800 ton sand har 80 000 utplanterade ålgräsplantor lyckats tiodubblas på bara ett år. "Det här är första gången metoden med sandtäckning har testats i stor skala med lyckat resultat. Det visar att det går att återplantera ålgräs även där förhållandena är svåra och våra vanliga metoder inte fungerar", säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet.

Det är forskare från Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland som testat den nya metoden sandtäckning för att återplantera ålgräs, vid Lilla Askerön i Tjörns kommun. Det tjocka lagret grovkornig sand gör att vattnet blir mindre grumligt, vilket i sin tur gör att ålgräset får mer ljus och bättre förutsättningar att överleva. Sanden gör även att plantorna fäster bättre.

Ålgräsängar har en viktig ekologisk roll. Rötterna binder sedimentet och hindrar erosion och uppgrumling. De är också viktiga för den biologiska mångfalden och man brukar kalla dem för havets barnkammare, då de ger skydd åt arter av fisk och krabbor. Den lyckade etableringen av ålgräsplantorna på Tjörn har redan nu visat positiva effekter på den biologiska mångfalden.
– Vid besöket förra veckan myllrade det av krabbor, havsanemoner, fiskar och andra havslevande djur i den planterade ängen, i mängder som liknar en naturlig ålgräsäng”, säger Per Moksnes.

Ålgräsängarna i södra Bohuslän har minskat kraftigt de senaste årtiondena och på många platser har de försvunnit helt. En av orsakerna är övergödning, men trots att utsläppen av näringsämnen har minskat har ålgräset inte kommit tillbaka. I stället har vattnet blivit grumligare av sediment som virvlar upp när ålgräset inte längre stabiliserar botten.

MER LÄSNING