Bild
Bild: Fredrik Pleijel
;
Tema: biologisk mångfald Tema: miljöövervakning

Försvunnen mussla hittad efter 30 år

En mussla som tidigare antogs vara utdöd i svenska vatten har plötsligt dykt upp igen, efter över 30 år. Upptäckten gjordes under den årliga miljöövervakningen av mjukbottnar längs Sveriges kuster i Singlefjorden norr om Strömstad.

– Jag tänkte direkt att det var något utöver det vanliga. Och när jag såg tvärribborna var det inte längre något att fundera på, även om detta var ett väldigt litet exemplar, säger Arne Nygren, marinbiolog vid Göteborgs universitet, som gjorde upptäckten när han analyserade ett bottenprov från 56 meters djup i Singlefjorden.

Den tvärribbade näbbmusslan kan bli ungefär en centimeter stor och har ett utseende som brukar liknas vid en såssnipa. Den finns på strömspolade mjukbottnar i hela Nordatlanten, där den livnär den sig på små kräftdjur och annat som lever bland sand- och gruskorn.

En förklaring till att den inte setts till på länge är att det råder brist på lämpliga livsmiljöer på svenska västkusten, i kombination med övergödning och trålfiske som leder till att allt fler havsbottnar får ett täcke av döda växtplankton och andra partiklar som faller ner. Många bottenlevande organismer tål inte att bli inbäddade på detta vis.

– Det är verkligen en kul liten mussla att hitta efter så många år! Utan vår övervakning av bottnarna är det mycket möjligt att musslan inte hade återfunnits och att vi fortfarande trott att den var försvunnen från vår kust, säger Arne Nygren. 

MER LÄSNING