Bild
;
Tema: miljöövervakning

Inga satsningar på havet i nya budgeten

I regeringens budget för 2023 är havsmiljöfrågorna inte i fokus, men havet riskerar att drabbas negativt av stora nedskärningar i miljöövervakningen.

Havet får inga särskilda satsningar i den nya regeringens budget för nästa år, men tycks inte heller drabbas av direkta nedskärningar. I en analys gjord av Stockholms universitets/Östersjöcentrums policychef och omvärldsanalytiker menar man dock att den minskade budgeten till miljöövervakningen är olycklig och drabbar havet i förlängningen. En långsiktig övervakning behövs för att uppmärksamma nya hot mot miljön, följa utvecklingen av miljögifter, populationers status och ekosystemens funktion. Med en stark miljöövervakning kan man även bedöma om utförda åtgärder haft effekt. Den minskade budgeten för miljöövervakning går från 514 miljoner år 2022, till 392 miljoner 2023.

Viktiga vattenmiljöåtgärder, som LOVA, lokala vattenvårdsåtgärder och LONA, lokala naturvårdsåtgärder, får fortsatt stöd. Samtidigt har den nya regeringen lyft fram sin investering på att återställa våtmarker som en stor klimatsatsning. De 200 miljoner kronor som utlovas är i själva verket samma som 2021-års satsning, vilken sedan skars ner i 2022 års budget (i den nu sittande regeringens budget). Om våtmarker återställs på rätt sätt och på rätt ställen minskar klimateffekterna, övergödningen och den biologiska mångfalden gynnas.

MER LÄSNING