Ljudkartor över påverkan på marint djurliv i Nordsjön

Forskare från FOI har deltagit i en studie för att mäta ljudnivåerna i Nordsjön, ett av världens mest exploaterade havsområden, för att få en bättre förståelse för hur ljud från kommersiella fartyg sprider sig under vattnet och vilka ljudnivåer som förekommer både lokalt och regionalt.

Undervattensbuller som skapas av mänsklig aktivitet ökar i havet och kan påverka både djur och människor. Genom att mäta ljudet från 18 stationer runtom i Nordsjön, mellan 2019-2020, kunde forskarna ta fram regionala ljudkartor över området som sen kan användas för att beräkna skalan av påverkan på marina djur, dvs. vilka områden med höga ljudnivåer som sammanfaller med för djuren viktiga områden som t.ex. fisklekområden.