Bild
Bild: Jim Hansson Vrak/SMTM
;
Tema: båtar och fartyg

Vasas systerskepp Äpplet hittat

Ett spektakulärt fynd och en världssensation. Så har fyndet av regalskeppet Vasas systerfartyg Äpplet beskrivits. Att så välbevarade örlogsfartyg hittas är mycket ovanligt.

Efter noggranna undersökningar kan marinarkeologer från museet Vrak nu bekräfta att det fartygsvrak som upptäcktes vid Vaxholm i vintras är örlogsskeppet Äpplet. Marinarkeologerna har länge letat efter skeppet, som sjösattes 1629 och är byggt av samma skeppsbyggmästare som färdigställde skeppet Vasa.

- Det här kommer hjälpa oss förstå hur de stora krigsskeppen utvecklades från det instabila Vasa till sjödugliga bjässar som kunde behärska Östersjön – en avgörande faktor för Sveriges framväxt som stormakt på 1600-talet, säger Patrik Höglund marinarkeolog vid museet Vrak.

Äpplet dömdes ut 1658 och sänktes utanför Vaxholm tillsammans med stenkistor och andra fartyg för att fungera som ett skydd mot angrepp från fientlig flotta. Precis som regalskeppet Vasa är Äpplet i mycket bra skick och nu startar ett intensivt arbete med att analysera fyndet och se vad det kan lära oss om den tidens skeppsbyggnadsteknik.

Undersökningarna sker inom forskningsprogrammet ”Den glömda flottan” som Vrak driver tillsammans med Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet och Museiverket i Finland.

MER LÄSNING