Maritima aktiviteter i Östersjön

En omfattande sammanställning över maritima aktiviteter I Östersjöregionen. Den täcker in aktiviteter till sjöss, utveckling över tid, miljörelaterade frågor och framtidsscenarier.