Bild
;
Tema: båtar och fartyg

Fartyg och fiske fortsatt hot mot Östersjöns tumlare

Östersjötumlaren är akut hotad. Men trots det fortgår både fartygstrafik och fiske i områden där tumlaren borde vara bättre skyddad. Det internationella forskningsrådet ICES föreslår att EU inför nödåtgärder för att rädda Östersjöns enda val.

För en månad sedan släpptes SLU:s rödlista som visar att Östersjötumlaren är akut hotad. Det finns väldigt få individer kvar: troligen inte mer än 500 stycken. De största hoten mot den unika lilla valen är miljögifter, fiske (att den fångas som bifångst) samt ökande bullerstörningar från bland annat fartygstrafik.

Under sommarmånaderna samlas Östersjötumlarna för att para sig vid Hoburgs bank och Midsjöbankarna söder om Gotland. Här finns ett en miljon hektar stort Natura 2000-område, men trots att havet här alltså klassas som naturskyddsområde så fortgår både fartygstrafiken och fisket.

Svenska Greenpeace säger i en intervju med TT att området i praktiken är ett ”låtsasreservat som bara finns på pappret”. Och organisationen får stöd i kritiken från Kjell Larsson, som är professor i sjöfartsvetenskap vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.

– I dagsläget finns inga som helst restriktioner. Det är bara linjer på en karta. Varje år passerar omkring 30 000 lastfartyg rakt igenom det här känsliga området, och fiske är fortfarande tillåtet, säger han till TT.

Men allt är inte nattsvart. EU vill inte att Östersjöns enda valart ska dö ut, och har frågat forskarna i det internationella havsforskningsrådet, ICES, om förslag som kan bidra till att rädda tumlarna. I går kom ICES svar. Forskarna föreslår nödåtgärder och vill se fiskeförbud i vissa områden under vissa tider och föreslår också att så kallade ”pingers” (enheter som sänder ut korta och höga ljudsignaler) används vid garnfiske för att skrämma bort tumlarna så att de inte fastnar i fiskenäten.

MER LÄSNING