Tumlare (Phocoena phocoena)

Tumlaren är en tandval, precis som delfinen och späckhuggaren. Den är skygg och svår att upptäcka. Den är dessutom en snabb simmare, och ofta får man bara se en glimt av ryggen och den trekantiga ryggfenan. Tumlaren lever ensam eller i små grupper. Den är ett däggdjur och den andas luft som vi människor. Varannan minut går den upp till ytan för att andas. Den kan dyka till mer än 200 meters djup. Som vuxen väger den runt 60 kg. Den äter fisk som den sväljer hel. Favoritmat är sill, skarpsill och torsk. Dräktighetstiden för tumlaren är 11 månader, och honan diar sin kalv i 9 månader. Precis som delfinen har tumlare en mängd olika klickande och pipande läten, och den använder sig av ultraljud för att hitta, även kallat ekolokalisering. Många tumlare dör när dom fastnar i fisknät.

I svenska vatten finns tumlaren främst på västkusten. En liten population, genetiskt skild från tumlarna på västkusten, finns i Östersjön. Den lever i det fria vattnet. Östersjöpopulationen skiljer sig från de andra tumlarna både till form och genetiskt. Östersjöpopulationen är liten, och populationen har dessutom minskat stadigt de senaste 20 åren. Den klassas som akut hotad. Övriga populationer av tumlare är däremot livskraftiga.