Bild
;
Tema: fiske Tema: miljöövervakning

Medborgarforskning ska lära oss mer om hummern

Vi behöver veta mer om hummerns utbredning och status längs den svenska kusten. För andra året tar forskarna nu hjälp av medborgarforskning där privatpersoner deltar i provfisket.

Fisket efter europeisk hummer är omfattande, men antalet humrar i fiskarnas tinor har minskat kraftigt. Hur illa det är ställt med bestånden vet man inte – det saknas bra statistik över fisket – och för att få ett bättre dataunderlag vill forskarna engagera privatpersoner som provfiskare. Projektet heter Lobserve och pågår under tre veckor i augusti.

– Våra frivilliga lobservers hjälper oss att samla in data som ger svar på hur många och hur stora humrarna är. Vi vill också få reda på hur mycket beståndet varierar längs kusten, säger Hege Sande, doktorand vid SLU:s havsfiskelaboratorium i Lysekil.

Projektet startade i fjol då ett 40-tal privatpersoner deltog och fiskade i sina hemmaområden mellan Strömstad och Kungsbacka. 1050 humrar fångades, mättes och återutsattes på djup mellan 2 och 34 meter. I år hoppas man nå fler hummerfiskare längs de södra delarna av kusten och har därför utökat områdena för provfisket.

– Nytt för i år är att vi även siktar på att provfiska i Öresund. Hummer dyker upp som bifångst i yrkesfiskarnas nät, och i ett mycket begränsat fritidsfiske med bur. Med hjälp av våra lobservers kan vi i den här systematiska undersökningen få reda på om hummer finns etablerat i Öresund, och hur stora humrarna där är, säger Hege Sande.

MER LÄSNING