Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Svenska forskare vill stoppa strömmingsfisket

Nu har ICES kommit med sitt förslag på nästa års fiskekvoter för strömming och sill. Deras råd är att fångsterna bör minskas kraftigt – men enligt svenska forskare är det fortfarande inte tillräckligt för att säkra bestånden.

Bestånden av strömming och sill i Bottniska viken och centrala Östersjön är på nedgång. Det har lett till att Internationella havsforskningsrådet, ICES, har gett råd om kraftigt minskade fångstkvoter för nästa år. För Bottniska viken föreslås en sänkning av kvoten med 39 procent och för centrala Östersjön med 45 procent.

Men Ulf Bergström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), säger till havet.nu att de svenska forskare som suttit med i den arbetsgrupp som gjort beståndsskattningen och tagit fram råden helst hade sett att man följt förvaltningsplanen i rådgivningen. Förvaltningsplanen säger att fisket ska stoppas om risken att fiskbeståndets storlek kommer att hamna under gränsen för att vara hållbar är högre än fem procent.

– För båda bestånden är risken betydligt högre än så och därför borde rådet ha varit att kvoterna ska vara noll. ICES har i stället följt de tidigare rutinerna i rådgivningen, och därför landade man i ett råd om sänkta kvoter i stället för ett nollfiske.

Förvaltningsplanen tar på ett bättre sätt hänsyn till de stora osäkerheter som är förknippade med att uppskatta storleken på bestånden. Därför är det viktigt att ICES följer planen för att minska risken för att bestånden kollapsar.

– Vi ser idag oroande nedgångar i strömmingen i vissa kustområden, som lett till kraftiga minskningar i det småskaliga kustfiskets och fritidsfiskets fångster och samtidigt har negativa effekter på ekosystemet. De här varningssignalerna behöver man ta på stort allvar. Strömmingen är mycket viktig för Östersjön, och kollapsar de bestånden kommer det att få stora återverkningar på hela ekosystemet, säger Ulf Bergström.

Råden från ICES ska nu behandlas av EU-kommissionen, innan länderna i oktober ska ta beslut om fisket.

MER LÄSNING