Bild
;
Tema: fiske

Tidöpartiernas nej till fiskestopp kritiseras

I en debattartikel skriver Tidöpartierna att de motsätter sig EU-kommissionens förslag om att stoppa allt riktat sillfiske i Östersjön nästa år. Innehållet i artikeln har fått kritik från bland annat forskare.

I debattartikeln i Aftonbladet skriver Tidöpartierna (regeringen och Sverigedemokraterna) så här om fiskestoppet:

 ”Om det blir verklighet läggs en våt filt över Sveriges kustnära, småskaliga fiske. Det är ett fiske som många gånger utgör livsnerven i våra attraktiva kustsamhällen, bland annat genom arbetstillfällen, och som bär upp traditioner som vi värderar högt.”

De håller med om att läget för sillen i Östersjön är ansträngt och att det behövs insatser som kan stärka beståndet. Men de anser att förslaget från EU-kommissionen ”slår oproportionerligt och går längre än vad råden från Internationella havsforskningsrådet (ICES) föreskriver.”

Den här debattartikeln har fått kritik från flera håll. Stockholms universitets Östersjöcentrum skriver att regeringen måste lära sig att läsa ICES rådgivning för vad den är. I ICES råd framgår det att till och med om fiskekvoterna sätts till noll, det vill säga ingen fiskeridödlighet alls, finns det en förhöjd sannolikhet att bestånden i både centrala Östersjön och Bottniska viken kollapsar.

– Detta är också viktiga delar i ICES råd. I klartext innebär det att regeringen och SD väljer att tillåta högre risker inom sillfisket än vad förvaltningsplanen medger, säger Charles Berkow vid Östersjöcentrum.

Östersjöcentrum skriver att enligt de småskaliga kustfiskarna så hittar de inte tillräckligt med sill på grund av att de stora trålarna tar upp för mycket i utsjön innan den kommer in till kusten för att leka. Därmed skulle de småskaliga fiskarna gynnas av ett fiskestopp, om de själva fortfarande tillåts fiska en liten kvot. Förutom ett stopp mot riktat fiske så krävs det även att bifångstkvoterna av sill blir tillräckligt låga, så att inte för stora mängder tas upp som bifångst.

MER LÄSNING