Bild
;
Tema: fiske

Storspiggen ökar och hotar andra arter

Storspiggen har ökat dramatiskt i Östersjön. Det kan vara ett hot mot både gädda och abborre, och dessutom öka övergödningen av havet.

Nästan tio procent av biomassan av fisk – så mycket storspigg finns i Östersjöns utsjö enligt en kartläggning av arten som nu gjorts för första gången. För ett par decennier sedan utgjorde arten bara några få procent, och förändringen riskerar att påverka bestånden av rovfiskar som gädda och abborre.

– Vi vet inte riktigt vad den snabba ökningen beror på men vi har indikationer på att det hänger ihop med svaga rovfiskbestånd, det varmare vattnet, ökningen av viss planktonföda och övergödningen, säger Jens Olsson, forskare vid SLU och medförfattare till den nya studien publicerad i tidskriften ICES Journal of Marine Science.

Storspiggen äter yngel och ägg från andra fiskar, samtidigt som den konkurrerar om födan med ungfiskar av större arter. Dessutom äter den djurplankton och smådjur som normalt håller nere mängden växtplankton och alger, vilket innebär risk för ökad algblomning.

MER LÄSNING