Bild
Bild: Markus Nordin/UMF
;
Tema: biologisk mångfald

Reportage: Taxonom - i ett hav av arter

Havet myllrar av organismer, de flesta så små att de inte kan upptäckas med blotta ögat. Läs reportaget om taxonomerna, vars djupa artkunskaper hjälper oss att få en bild av hur havet och dess invånare mår.

Långa sjöresor och oändliga timmar bakom ett mikroskop. Så ser vardagen ut för den idag exklusiva, men kanske lite bortglömda, yrkesgrupp som kallar sig taxonomer. Men kan vem som helst bli en taxonom? Och kommer den nya DNA-tekniken att göra dem arbetslösa? Svaren får du i reportaget om marina taxonomer från Umeå universitet.

MER LÄSNING