Bild
Bild: Andreas Davidsson
;
Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald

Ny säsong för Livet i havet

Snart sommar och semester vid havet. Men vad är det för slingrigt som växer på botten? Kryper mellan stenarna? Eller som trasslat in sig fisknätet? Svaren hittar du i den digitala fälthandboken Livet i havet, som nu finns i en ny version!

Livet i havet innehåller de vanligaste arterna i svenska havsområden. Här presenteras över 400 arter, från Bottniska viken i norr ner till södra Östersjön och upp längs västkusten till norska gränsen.

Den digitala fälthandboken är gratis och till för alla som vistas vid, på och i havet och är intresserade av livet under ytan. Här kan du kan läsa om var arterna trivs, hur de lever och vilka av arterna som är rödlistade eller främmande. Du kan enkelt sortera fram vilka arter som finns i just ditt närområde. På hemsidan finns även grundfakta om våra hav och vad som är utmärkande för olika livsmiljöer.

Ny stor uppdatering
Inför sommaren 2022 har Livet i havet fått en rad uppdateringar. Inte minst kommer hemsidan nu att fungera ännu bättre offline. Det beror på att Livet i havet inte längre är en vanlig app, utan en så kallad PWA, Progressive Web Application.

– Användarna ökar hela tiden. Vi har just nu cirka 800 besökare per dag. Då är det viktigt att informationen är rätt. Med en PWA så uppdateras webben och appen samtidigt och den blir mer pålitlig för användaren. Den kommer också att vara lättare för museer och Naturum att installera och använda, säger Ulrika Brenner, kommunikatör vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och projektledare för Livet i havet.

En annan nyhet i den nya versionen är att sidan nu innehåller flera spännande quiz där du kan testa dina kunskaper.


Bakom Livet i havet står Stockholms universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Havsmiljöinstitutet. Innehållet och urvalet är framtaget i samarbete med marina forskare och experter från ett flertal lärosäten, aktörer och myndigheter.

MER LÄSNING