Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Eriocheir sinensis

Kinesisk ullhandskrabba

Den kinesiska ullhandskrabban härstammar från Kina och har spridits till Europa med fartygens ballastvatten. På grund av sin goda förmåga att anpassa sig står den med på listan över de hundra mest invasionsbenägna främmande arterna i världen. Ullhandskrabban lever en stor del av sitt vuxna liv i söt- och brackvatten, ofta nedgrävda i mjukbottnar exempelvis flodbankar. Fortplantning måste dock ske i saltvatten.

Läs mer

Rödlistade arter

Enchelyopus cimbrius

Fyrtömmad skärlånga

Den fyrtömmade skärlångan är släkt med laken i insjön och långan i havet. Den har fyra skäggtömmar på huvudet, tre sitter på överkäken och en sitter på underkäken . Kroppen är långsträckt, tämligen slank och färgen är lite gråviolett. Munhålan är svart. Den äter bottenlevande djur, såsom kräftdjur och maskar. Leken sker under sommaren, och äggen flyter omkring i vattnet.

Läs mer