Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Potamopyrgus antipodarum

Nyzeeländsk tusensnäcka

Nyzeeländsk tusensnäcka är bara några millimeter stor och har ett spiralvridet skal i varierande bruna till grå färger. Ofta har snäckan en karaktäristisk mörk rand på skalet som ibland består av utstående taggar. Snäckan kom till Europa och Sverige i slutet på 1800-talet. Den följde med dricksvattentunnor ombord på fartyg, först från Nya Zeeland till Australien och sedan till England. Första fyndet i Sverige är från 1886. Snäckan äter främst av döda växter och djur, samt mikroskopiska alger och bakterier. Den kan även äta direkt av vissa växter. När det är gynnsamma förhållanden för snäckan kan det finnas flera hundra tusen individer per kvadratmeter. Därav namnet tusensnäcka. Populationerna i Europa består nästan enbart av honor, som förökar sig genom att föda ungar som utvecklats från obefruktade ägg.

Läs mer

Rödlistade arter

Pollachius pollachius

Lyrtorsk, Bleka

Lyrtorsken eller blekan som den också kallas har en grönaktig rygg, guldskimrande sidor och mörk böjd sidolinje. Den har ett kraftigt underbett och jagar som vuxen fisk gärna nära ytan. Arten leker under januari - juni på 100-200 meters djup. Äggen kläcks efter ca en vecka och ynglen lever i det fria vattnet.

Läs mer