Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Mustela vison

Mink

Minken har mörkbrun päls med en vit fläck under hakan. Den kommer ursprungligen från Nordamerika och har införts i Skandinavien för pälsdjursuppfödning. I Östersjöns skärgårdar äter den fisk, fåglar och sorkar, och den kan utgöra ett allvarligt hot mot kustbandens fågelpopulationer. Den konkurrerar med rödräv och utter om föda. Minken är en god simmare och saknar i stort sett fiender i det svenska ekosystemet. Därför har den kunnat sprida sig och överleva. Minken parar sig på våren och föder normalt 4-6 ungar. På hösten lämnar ungarna sin mamma och när de är ett år gamla är de könsmogna.

Läs mer

Rödlistade arter

Lota lota

Lake

Laken är den enda torskfisken i svenska sötvatten. En stor del av dess kroppslängd utgörs av själva stjärtdelen. Laken trivs bäst i djupa, kalla och syrerika vattendrag. Leken sker vintertid, och då vandrar den ofta från djupare vatten in till grunda vikar eller upp i rinnande vatten där de leker i stora grupper med upp till 20 individer i stora nystan . Dess ägg flyter fritt i vattnet. För att de inte ska sjunka till botten och förstöras innehåller varje ägg en liten oljedroppe som ökar flytförmågan. En fullvuxen hona kan avge upp emot 5 miljoner ägg. Laken äter mest fisk, kräftdjur och insekter, som den kan hitta i mörkret med hjälp av sitt välutvecklade lukt- och känselsinne.

Läs mer