Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Cercopagis pengoi

Rovvattenloppa

Rovvattenloppan har ett mycket märkligt utseende, som skiljer den från våra andra hinnkräftor. Den har en "svans" som kan vara upp emot 7 gånger längre än kroppen. Det långa bakkroppsbihanget gör att rovvattenloppan lätt fastnar, både i varandra och i exempelvis fiskredskap. Rovvattenloppan är en främmande art, som hittades för första gången i svenska vatten år 1992. Den har troligtvis kommit hit med barlastvatten. Rovvattenloppan förökar sig mycket snabbt, mestadels på könlös väg. Eftersom honorna föder kopior av sig själva är de flesta rovvattenloppor honor. Den är ett glupskt rovdjur, som äter andra djurplankton.

Läs mer

Rödlistade arter

Merluccius merluccius

Kummel

Stålgrå fisk med gråsvart rygg och stort svart gap med många vassa tänder. På 1800-talet fiskades den i stor mängd på Kummelbank i norra Kattegatt sommartid då fisken gick upp lite grundare för att leka. Idag finns kummeln bara i måttliga mängder i Kattegatt, vanligare och ökande i Skagerrak. Kummeln trivs på ganska stora djup; vanligen 100-400 meter. Stora honor kan bära på 2-7 miljoner ägg. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och larverna driver i det fria vattnet tills de vid ca 5 cm längd bottenfäller.

Läs mer