Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Cercopagis pengoi

Rovvattenloppa

Rovvattenloppan har ett mycket märkligt utseende, som skiljer den från våra andra hinnkräftor. Den har en "svans" som kan vara upp emot 7 gånger längre än kroppen. Det långa bakkroppsbihanget gör att rovvattenloppan lätt fastnar, både i varandra och i exempelvis fiskredskap. Rovvattenloppan är en främmande art, som hittades för första gången i svenska vatten år 1992. Den har troligtvis kommit hit med barlastvatten. Rovvattenloppan förökar sig mycket snabbt, mestadels på könlös väg. Eftersom honorna föder kopior av sig själva är de flesta rovvattenloppor honor. Den är ett glupskt rovdjur, som äter andra djurplankton.

Läs mer

Rödlistade arter

Gadus morhua

Torsk

Torsken är en av våra mest populära matfiskar, men bestånden har blivit hårt drabbade av överfiske. Torsken leker vanligen på ett djup ned till 100, och äggen svävar fritt i vattenmassan. I Östersjön begränsas torskreproduktion av salt- och syrehalten i vattnet. Ynglen lever i det fria vattnet tills de blir 4–6 cm. Under den tiden kan de transporteras med strömmar till olika områden. Därefter lever de nära botten resten av sitt liv. De små ynglen äter djurplankton, men ganska snart går de över till kräftdjur, snäckor och musslor. När torsken blivit stor är fisk den viktigaste födan.

Läs mer