Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Eriocheir sinensis

Kinesisk ullhandskrabba

Den kinesiska ullhandskrabban härstammar från Kina och har spridits till Europa med fartygens ballastvatten. På grund av sin goda förmåga att anpassa sig står den med på listan över de hundra mest invasionsbenägna främmande arterna i världen. Ullhandskrabban lever en stor del av sitt vuxna liv i söt- och brackvatten, ofta nedgrävda i mjukbottnar exempelvis flodbankar. Fortplantning måste dock ske i saltvatten.

Läs mer

Rödlistade arter

Zostera marina

Ålgräs

Ålgräs är en av ett fåtal marina kärlväxter. Den växer på sandiga bottnar i Östersjön upp till Upplands skärgård. Ålgräset har tre till sju blad på varje skott. Bladen är klargröna och bara några millimeter breda på unga skott, medan de är ungefär 1 cm breda på äldre skott. Bladen är oftast mellan 30 till 60 cm långa, men kan i vissa fall bli så långa som 1,5 m. Ålgräset är flerårig och övervintrar med jordstammar och till viss del även med gröna skott. Ålgräset minskar erosionen av sandstränder med sitt stora rotsystem som binder bottensedimenten och skyddar mot vågor. I ålgräsets norra utbredningsgräns, i Egentliga Östersjön, blommar växten nästan aldrig och förökningen sker vegetativt. En stor ålgräsäng kan bestå av en enda individ och vara många hundra år gammal.

Läs mer