Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)

Den svartmunnade smörbulten känns igen på den svarta fläcken på den främre ryggfenan. Den kommer ursprungligen från området kring Svarta havet. Troligtvis har den kommit till Östersjön som rom eller yngel med barlastvatten. Första gången den hittades i Östersjön var 1990 i Gdanskbukten. I svenska vatten upptäcktes den först 2008 utanför Karlskrona. Nu är den etablerad i stora delar av Östersjön. Den svartmunnade smörbulten är tålig mot både höga och låga salthalter, och även mot höga och låga temperaturer. Äggen läggs på bottnarna, och vaktas av hanen. Efter att äggen kläckts dör oftast hanen. Den svartmunnade smörbulten äter framförallt musslor, vilket är ovanligt bland fiskar i Östersjön.

Den svartmunnade smörbulten lever i kustnära brackvattenmiljöer, men kan även vandra upp i sötvatten. Den lever i grunda, steniga områden, gärna bland vegetation. Utbredningskartan visar förekomsten per län. På västkusten finns svartmunnad smöbult både i Halland (enstaka påträffade examplar i södra länet) och Västra Götalands län (i Göteborgs hamn och skärgård samt norrut upp till Marstrand). Arten expanderar på västkusten, men är än så länge endast talrik på enskilda lokaler i närheten av Göteborg.

Fakta: Främmande arter

En främmande art har med människans hjälp spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Ibland har det skett avsiktligt, men för det mesta har det skett av misstag. Fartyg sprider en stor mängd arter, både via sitt skrov och genom barlastvatten. Det är inte alltid som den främmande arten lyckas etablera sig i den nya omgivningen, men ibland lyckas den och kan då i värsta fall slå ut inhemska arter och orsaka stor skada i havsmiljön.