Bild
;
Tema: avfall Tema: i vår tjänst

Alger frodas i restvatten

Genom att odla alger i restvatten från livsmedelsindustrin både växer de snabbare och mångdubblar sitt proteininnehåll. Det visar en ny forskningsstudie, som därmed ökar algernas chans att bli en konkurrenskraftig proteinkälla.

Alger har naturligt en ganska låg proteinhalt jämfört med till exempel sojabönan. Men nu har forskare vid Stockholms universitet och Chalmers visat att man genom att göda algodlingarna med processvatten från livsmedelsproduktionen kan upp till fyrdubbla proteinhalten.

– Sojabönans proteinhalt är cirka 40 procent. Med hjälp av processvattnet har vi fått upp proteinhalten i algerna till över 30 procent, säger Kristoffer Stedt vid Göteborgs universitet.

Processvattnet från livsmedelsindustrin är ofta rikt på kväve och fosfor, vilket gynnar algerna. Förutom att få ett ökat proteininnehåll växte algerna även mer än 60 procent snabbare i den här typen av odling. Dessutom verkar inte smaken på algerna påverkas av processvattnet, enligt en testpanel.

– Vi behöver göra tester i större volymer, i ett första steg i en kontrollerad miljö. Men vi tror att detta kan vara ett alternativ som proteinkälla i framtidens mat. Det skulle även kunna bli helt cirkulära system om vi använde odlade alger som foder till en laxodling på land där vi tar hand om processvattnet och göder algodlingen med det, säger Kristoffer Stedt.

Behovet av att ta fram hållbart producerade proteinkällor är stort. I forskningsprojektet CirkAlg samarbetar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola för att utveckla en svensk marin proteinkälla genom både odling och förädling av alger.

MER LÄSNING