Effekter av mikroplaster på organismer och miljö

Uppdatering av forskningsläget vad gäller riskerna med mikroplaster och deras påverkan på miljön.