Bild
Bild: Ida Korpöga Eriksson
;
Tema: exploatering

Japan vill börja jaga sillval

Fem år efter att Japan återupptog sin kommersiella valjakt planerar de nu att utöka jakten till att även omfatta sillval, den näst största av valarterna.  

År 2019 drog sig Japan ur den Internationella valfångstkommissionen och återupptog jakt på vikval, brydes fenval och sejval. Förra året fångade man totalt 294 individer av de här tre arterna. Nu vill regeringen utöka jakten till att även gälla sillval. Ett av argumenten är att det är viktigt att bevara Japans traditionella matkultur. 

– Valar är en viktig livsmedelsresurs, och precis som andra marina levande resurser bör de användas på ett hållbart sätt baserat på vetenskapliga bevis, säger den japanska regeringens talesperson Yoshimasa Hayashi. 

Enligt Tom Arnbom från Världsnaturfonden WWF är det här ett konstgjort sätt att få tillbaka valfångsten, eftersom efterfrågan på valkött i Japan idag är relativt låg.  

– I Japan var det förr förbjudet att äta rött kött. Då räknades valköttet in som fisk som ett sätt att komma undan förbudet. Men nu har den traditionen ändrats väsentligt, säger Tom Arnbom. 

Det finns inga färska uppskattningar av antalet sillvalar i världens hav. Man vet att de har ökat sedan man slutade jaga dem, men arten klassas fortfarande som sårbar i den internationella rödlistan.  

– Beslutet att öka valfångstskvoterna, och dessutom fokusera på sårbara arter, är oansvarigt och ökar risken för utrotning. Det underminerar även det globala arbetet för att skydda den biologiska mångfalden i havet, säger Luke McMillan från Whale and Dolphin Conservation (WDC). 

MER LÄSNING