Bild
;
Tema: farliga ämnen

Fiberbankarna sprider gifter

Miljögifter i fiberbankar riskerar att spridas till sin omgivning och påverka organismer uppåt i näringskedjan. Det bekräftas av en ny forskningsrapport som sammanfattar fyra års tvärvetenskapliga studier inom projektet Treasure.

Under stora delar av 1900-talet släppte pappers- och massaindustrin ut mänger av miljögifter längst norrlandskusten och gifterna samlades i så kallade fiberbankar. Fiberbankarna innehåller organiska miljögifter och metaller, ibland i mycket höga halter. Forskarna har under fyra år undersökt dessa fiberbankar, med fokus på området längs Höga kusten, där fiberbankarna ligger på grunda men branta bottnar. Med hjälp av SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor har forskarna bland annat studerat om föroreningarna kan sprida sig till kringliggande vattenmiljö och bottenlevande organismer, som skorv och havsborstmask. Resultaten visar att organismer utanför fiberbankarna kan påverkas och att gifterna kan spridas uppåt i näringsväven. De kan också utgöra ett hot mot havsörnen eftersom gifterna har hittats i havsörnens ägg. Det är ännu inte helt klart vad det beror på men fiberbankarna kan vara en del av förklaringen. Forskarna ser nu fram emot resultat från pågående forskning om tänkbara saneringsmetoder.

MER LÄSNING