Bild
;
Tema: övergödning

Östersjöns syrefria bottnar fortsätter växa

Det råder fortfarande extrem syrebrist i Östersjön och utbredningen av syrefria bottnar fortsätter att öka. Det visar SMHI:s sammanställning av mätningar från de senaste åren.

Under de senaste två åren har syrefria bottnar nått helt nya områden i Östersjön. I de södra områdena av Egentliga Östersjön; Hanöbukten, Gdanskbukten och Bornholmsbassängen, har man tidigare regelbundet haft korta perioder av syrebrist i djupvattnet.
- Vi ser en ny fas. I områden som tidigare bara haft syrebrist ser vi nu helt syrefria områden regelbundet”, säger SMHI:s expert Lena Viktorsson.

2018 såg man den största utbredningen av syrefria bottnar sedan mätningarna startade 1960, där 24 procent av bottnarna var syrefria och 33 procent påverkade av syrebrist. Liknande nivåer återfinns 2019, där preliminära resultat från mätningar och analyser visar att ungefär 32 procent av Östersjöns botten var helt syrefri eller led av syrebrist. 22 procent var helt syrefri, vilket motsvarar en yta på 55 000 kvadratkilometer. Jämförelsevis är Danmarks totala yta cirka 43 000 kvadratkilometer.

– Skiktningen tillsammans med en ökad tillförsel av näring från land under många år har gjort att utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön ökat. Orsaken till den ökade syrebristen i de södra delarna av Östersjön är inte klarlagd, men den ökade temperaturen i bottenvattnet skulle kunna vara en bidragande orsak, säger Lena Viktorsson.

Sammanställningen av mätningar presenteras i SMHI:s "Syrerapporten: Syresituationen i Östersjön 2019".

MER LÄSNING