Bild
;
Tema: havsforskning

Tidskriften Havsutsikt

Havsutsikt är tidskriften för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. Artiklarna är skrivna av forskarna själva, och anpassade för en bred publik. Läs artiklarna direkt på webben, botanisera bland tidigare nummer och anmäl dig som prenumerant.

Havsutsikt riktar sig till en bred allmänhet bestående av båtfolk, fritidsfiskare och andra natur- och miljöintresserade. Havsutsikt ger också forskare en möjlighet att uppdatera sig på kollegors marina forskning.

Som läsare behöver du inte ha fackkunskaper för att förstå artiklarna. Varje artikel innehåller också kontaktuppgifter till författaren.

Provtagning sker regelbundet längs en sträcka från Lysekil till Göteborg med hjälp av forskningsafartyget Arne Tizelius från Kristinebergs marinbiologiska station.
Tidskriften Havsutsikt

MER LÄSNING