Havsutsikt nr 2, 2021

I detta nummer

Krönika
Markku Rummukainen

Havet är stort, men ändå inte!

Havet är sällan det som först lyfts upp när klimat­frågan uppmärksammas. Kanske svaret ligger i att havet finns med överallt och just därför kan verka lite bortglömt?

Artikel
Anna Gårdmark och Magnus Huss

Fisken i allt varmare hav

Uppvärmningen av havet går allt snabbare, och förutsättningarna för livet där ändras i grunden. Även fisket och fiskevården behöver anpassas till klimatförändringarna.

Artikel
Andriy Rebryk, Peter Haglund

Jakten på det okända

Många kemikalier som vi människor använder i vardagen hamnar så småningom i miljön. Hur gör man för att hitta de ämnen som är farliga för miljön och för oss?

Artikel
Andrea Morf och Annica Sandström

Marina nationalparker

Sverige behöver fler marina nationalparker, men ofta tar processerna stopp redan i planeringsstadiet. Ny forskning visar vägar framåt.

Artikel
Kylie Owen och Julia Carlström

Akut läge för Östersjöns tumlare

En gång i tiden var tumlaren en vanlig syn i Östersjön, men nu är den akut hotad och står inför en osäker framtid. Den hotas av en rad mänskliga aktiviteter.

Artikel
Jasmine Stavenow och Anna Roos

Döda tumlare ger information

Det plingar till i mejlkorgen - en rapport om en död tumlare. Nu får allt vänta. Det enda viktiga nu är att tumlaren snabbt tas om hand, så att vi kan undersöka den.

Artikel
Helena Filipsson, Sha ni

Fantastiska foraminiferer

Foraminiferer är små, små organismer som lever i havet. Deras kalkskal kan hittas på bottnarna, och med hjälp av dem kan forskarna berätta hur forna tiders hav såg ut.

Artikel
Cornelia Spetea Wiklund, Susanne Ekendahl

Små alger med STOR potential

Mikroalger kan vara en del av lösningen på framtidens stora miljöproblem. Nu har forskare hittat metoder för att odla marina mikroalger även på våra breddgrader.

Art i fokus
Martin Green

Fiskgjuse

Fiskgjusen äter nästan bara fisk. Den har återhämtat sig efter år av jakt och miljögifter, men har nu hamnat i konflikt med den allt vanligare havsörnen.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Sjurygg (Cyclopterus lumpus)

Sjuryggen är en knubbig, långsamsimmande fisk. Hanen som kallas stenbit är mörkare gråaktig än honan och under leken går hans färger i rött, medan honan som kallas kvabbso skiftar i blått. Bukfenorna är omvandlade till en stor sugskiva som bland annat används av hanen då han vaktar äggen. Sjuryggen leker under vintern, och honan kan då lägga 300 000 ägg i en hög på botten. Födan består till en början av mindre djurplankton. Vuxna sjuryggar äter kräftdjur, småfisk och maneter. Sjuryggens rom saluförs under namnet stenbitsrom.

ARTFAKTA

Namn: Sjurygg

Latinskt namn: Cyclopterus lumpus

Storlek: Upp till ca 60 cm

Grupp: Fiskar

Undergrupp: Övriga fiskar