Havsutsikt nr 1, 2021

I detta nummer

Artikel
Samanta Hoffmann, Sophie Steinhagen

Grönare framtid med alger

Det slemmiga som kittlar dina fötter när du badar är en outnyttjad resurs som forskarna tror kan bidra till en mer hållbar framtid.

Intervju
Lydia Källberg Normark

Lång karriär bland tångruskorna

Östersjöns tångbälten ruvar på spännande historier. Det vet Lena Kautsky, professorn som ägnat större delen av sitt liv åt tången.

Artikel
Eva Sörenson, Catherine Legrand

Samspel i mikrobernas värld

Allt handlar inte om konkurrens i naturen. Alger och bakterier visar sig kunna samarbeta för att fördela knappa resurser mellan sig.

Artikel
Lena Norbäck Ivarsson

Tillbakablick på övergödning

Sedimentkärnor fungerar som historiska arkiv, och ger oss en bild av människans tidiga påverkan på Östersjön.

Artikel
Anders Tengberg, Per Hall m.fl.

Robotar undersöker havsbotten

På stora djup är det svårt för människor att arbeta, och därför tar man hjälp av tekniken. Bland annat används så kallade bottenlandare.

Artikel
Kerstin Johannesson m.fl.

Vårt svenska Galapagos

Darwin åkte till Galapagos. Dagens evolutionsforskare åker till Östersjön. Här har nya arter utvecklats på bara 8 000 år.

Artikel
Ida-Maja Hassellöv, Ingela Dahllöf m.fl.

Förorenande följetong

Nya strängare regler begränsar svavelhalten i bränslen, men samtidigt uppstår andra problem som innebär ökade risker för havsmiljön.

Art i fokus
Ellen Schagerström

Smaltång - en riktig Östersjöart

Smaltång har utvecklats från blåstång. Den är anpassad till bräckt vatten och förökar sig till till stor del genom att klona sig.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Blåstång (Fucus vesiculosus)

Blåstång är en stor brunalg. Den är brun till olivgrön i färgen och har en platt gaffelförgrenad bål med tydlig mittnerv. Blåstången har ofta parvisa flytblåsor som anläggs på våren och gör att bålen står upprätt i vattnet. Det förekommer också former av blåstång utan flytblåsor. Dessa är vanliga på mer vågexponerade lokaler. Arten är flerårig. En blåstångsruska är antingen en hon- eller hanindivid med förökningstoppar som är mer spetsiga i bestånden på västkusten till mer rundade i Östersjön. Blåstång har två förökningsperioder, en i slutet av maj - juni och en under senhösten. De inidvider som förökar sig under senhösten anlägger sina förökningstoppar ovanför flytblåsorna i juli - augusti. Blåstång har mycket stor formvariation och kan vara svår att skilja från smaltång i Bottenhavet där de förekommer tillsammans, men den är mindre förgrenad, grenarna är bredare och förökningstopparna är större.

ARTFAKTA

Namn: Blåstång

Latinskt namn: Fucus vesiculosus

Storlek: 20-80 cm

Grupp: Alger

Undergrupp: Brunalger