Bild
;
Tema: havsforskning

Bli marinvetare

Vill du jobba med havsfrågor, eller kanske bara lära dig mer om vårt hav? Ska du välja linje till gymnasiet och funderar på att bli marinbiolog? Gillar du kemi, och vill jobba med spännande processer i hav och sediment? Det finns många vägar att gå, och flera utbildningsvägar från gymnasieskola till universitetsstudier.


Gymnasier med marin inriktning

Det finns bara några få gymnasier i Sverige som har en marin inriktning, men det finns många gymnasier där man kan välja marinbiologi som individuellt val.

På de allra flesta gymnasieskolor finns Naturvetenskaplig linje, som ger behörighet att läsa vidare inom något naturvetenskapligt ämne.

Universitetsutbildningar

Vid många universitet och högskolor i Sverige kan man läsa marina utbildningsprogram och kurser. Universiteten i Göteborg, Stockholm, Lund och Kalmar (Linnéuniversitetet) universitet har det största utbudet av rent marina kurser och program, men vid många andra universitet och högskolor finns enstaka kurser med marin inriktning.

Kurser för marint intresserade

Det finns orienteringskurser och fortbildningar med marin inriktning för alla er som vill lära er lite mer om havet, men som kanske inte vill studera på heltid. Håll utkik efter distanskurser framförallt vid universiteten i Stockholm, Uppsala och Göteborg. även andra universitet och högskolor kan ha denna typ av kurser.

Så går det till

Oftast börjar man på någon naturvetenskaplig utbildningslinje, exempelvis biologi, geovetenskap eller kemi. Efter ca 2 år kan man börja välja olika påbyggnadskurser. På flera universitet finns speciella påbyggnadskurser med marin inriktning. På andra universitet och högskolor finns kurser i angränsande ämnen, exempelvis akvatisk ekologi eller limnologi (läran om sötvatten).

Efter 3 eller 4 år tar du en universitetsexamen i ditt huvudämne, och har du då läst marina kurser är du exempelvis marin geovetare, marin kemist, oceanograf eller marinbiolog. Du kan få arbete på kommuner och länsstyrelser, eller på konsultfirmor med marinvetenskapliga uppdrag. Tyvärr är arbetsmarknaden för marinvetare tuff, så utbildningarna garanterar inte att man får arbete.

Tycker man att forskning verkar spännande kan man sedan fortsätta med forskarutbildning på någon institution. Det tar normalt 4 år att genomföra sin forskarutbildning och få ihop en avhandling. Efter disputation, då du offentligt försvarar ditt arbete, är du Filosofie doktor inom ditt ämnesområde.

MER LÄSNING