Torsk (Gadus morhua)

Torsken är en av våra mest populära matfiskar, men bestånden har blivit hårt drabbade av överfiske. Torsken leker vanligen på ett djup ned till 100, och äggen svävar fritt i vattenmassan. I Östersjön begränsas torskreproduktion av salt- och syrehalten i vattnet. Ynglen lever i det fria vattnet tills de blir 4–6 cm. Under den tiden kan de transporteras med strömmar till olika områden. Därefter lever de nära botten resten av sitt liv. De små ynglen äter djurplankton, men ganska snart går de över till kräftdjur, snäckor och musslor. När torsken blivit stor är fisk den viktigaste födan.

Förekommer i hela Nordatlanten i ett 50-tal bestånd, som är mer eller mindre isolerade. I Östersjön finns två, ett väster om Bornholm och ett östligt i resten av Östersjön. Torsken håller sig gärna djupt ner, men kan simma nära ytan då den söker föda.