Ögonkorall (Lophelia pertusa)

Ögonkorall är en revbildande stenkorall som lever på djupa bottnar. Medan tropiska korallrev är kraftigt pigmenterade av symbiotiska alger så är ögonkorallen vitare till färgen då den saknar sådana alger. Varje polyp sitter i en bägare av kalk och endast den mjuka tentakelkronan sticker fram. De olika polyperna sitter samman i en oregelbunden koloni. Varje enskild koloni kan bli flera tusen år gammal. Som hos alla nässeldjur har tentaklerna nässelceller som bedövar byten. Ögonkorallen äter djurplankton. Korallrev bedöms som biologiska "hotspots" då alla skrymslen och vrår som korallerna bildar ger skydd till många andra arter. Detta gäller även rev med ögonkorall. Ögonkorall är akut hotad i svenska vatten, som ett resultat av bottentrålning efter nordhavsräkor och havskräftor. Trålningsfria zooner har därför införts i Sverige för att skydda reven.

Hårdbotten från 40 meter till flera tusen meters djup. Ögonkorallen föredrar kallt och strömmande vatten med en salthalt på 32-39 promille. Förekomst av ögonkorall i Sverige finns beskrivet endast från Kosterfjorden, Väderöfjorden och området runt Bratten.