Hummer (Homarus gammarus)

Hummern är ett av Sveriges största kräftdjur. De flesta blir runt 30 cm långa och väger då runt 1 kg, men man har hittat hummer betydligt större än så, den största var nästan 1 m lång och vägde 9.3 kg, fångad i södra England. Hummern lever vid klippiga och steniga bottnar, oftast inte djupare än 50 m men kan ibland hittas ner under 100 m. Den är nattaktiv, och jagar då musslor, kräftdjur och havsborstmask, men den är också asätare. På dagen gömmer sig hummern i sprickor och under stenar. Hummern är känd för att bli gammal, men det är osäkert hur gamla de kan bli, individer på 50 år har hittats. Det tar 5 till 8 år för hummern att bli könsmogen. De första åren så ömsar hummern skal flera gånger på ett år men efter könsmognad så ömsar de en gång varje eller vartannat år. På senare år så har den europeiska hummern fått konkurrens av amerikansk hummer, dessa förväxlas ofta. Man ser skillnad på de två arterna genom att titta under panntaggen, där den amerikanska hummern har en eller två små taggar. Den europeiska hummern har också stjärtplattor i samma färg som resten av stjärten, medan plattorna på amerikanska hummern är ljusare än resten av stjärten. I Sverige finns en lång tradition av att fiska hummer. De senaste åren har hummern minskat i antal och storlek, vilket lett till nya strängare regler för hummerfisket.

Hummern förekommer längs den svenska västkusten på 6 till 50 meters djup.