Storspigg (Gasterosteus aculeatus)

Storspiggen känns igen på de tre taggarna vid ryggfenan. Under leken blir hanen vackert röd på buken. Den bygger ett bo, som den vaktar boet på ett mycket aggressivt sätt. Storspigg utgör viktig föda för många rovfiskar, och även för t ex tärnor och andra fiskätande fåglar. För att klara sig undan rovfiskarna håller den sig ofta i skydd bakom exempelvis bryggpålar. Själv äter den djurplankton och bottendjur, men också ägg och larver från andra fiskar. Storspiggen kan bli 3-4 år gammal. Spiggar är ofta angripna av mask, vilket beror på att den är mellanvärd för den parasitiska masken Schistocephalus solidus. Masken kan ta upp nästan hela bukhålan på spiggen.

Storspiggen finns i både sött, bräckt och salt vatten, och kan vandra mellan vattendragen och kusten. Den leker i grunda områden, helst där det finns mycket växtlighet, men tillbringar en stor del av sin livscykel i utsjön.