Skarpsill (Sprattus sprattus)

Skarpsillen är släkt med sill, men blir inte lika stor. Dess buk är täckt av skarpkantade fjäll, vilket gett den smeknamnet vassbuk. Födan består av hopp- och hinnkräftor och små fisklarver. Den är en typisk utsjöart som fiskas i stora mängder, mest för att bli djurfoder men på västkusten konserveras den och saluförs som svensk ”ansjovis”. Skarpsillen har olika tillväxtmönster beroende på om den lever i Östersjön eller Västerhavet. I Östersjön kan den bli närmare 15 år och 16 cm medan den i Västerhavet sällan blir äldre än 8 år men ändå ett par cm större.

Skarpsillen lever i stim, oftast på 10-100 meters djup. Nattetid söker den sig mot ytan men under dagen står den närmare botten. Den finns i alla svenska havsområden.