Bild: Henrik Hamrén/Stockholms universitets Östersjöcentrum

Framtidens havsmiljö

Intervju: Åsa Romson

Havsmiljöns tillstånd har varit i fokus under senare tid, och problem med miljögifter, syrebrist, övergödning och överfiske måste hanteras för att Sverige ska kunna uppfylla internationella överenskommelser och nå uppsatta miljökvalitetsmål. Havsutsikt-redaktionen har fått möjlighet att ställa frågor kring hur regeringen tänkt hantera dessa frågor till vår klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Onödig mikroplast i havet

Katja Broeg och Henrik Hamrén

Östersjön förorenas gradvis allt mer av mikroplast. En betydande utsläppskälla återfinns i våra badrumsskåp. Många av de produkter vi förvarar där håller oss rena, men smutsar ner havet. Ett nytt forskningsprojekt har kartlagt östersjöns mikroplaster.

Vägar till en friskare Östersjö

Mikael Karlsson och Michael Gilek

Gapet är stort mellan miljömål och miljötillstånd i Östersjön. De omfattande insatser som görs av offentliga institutioner, näringsliv och allmänhet räcker inte. Samtidigt finns ett stort och växande engagemang från många politiker, företagare och enskilda för att stärka havsmiljöarbetet.

Hur mår den odlade fisken?

Albin Gräns, Henrik Sundh och Erik Sandblom

Samtidigt som listan över utrotningshotade fiskarter blir allt längre äter vi mer fisk än någonsin. Det möjliggörs genom att ungefär hälften av fisken som vi äter idag kommer från odling. Hur fiskarna mår i odlingen vet vi dock inte mycket om. I ett stort forskningsprojekt hoppas vi nu få en inblick i den odlade fiskens vardag.

Tuff vardag för havskräftan

Susanne Eriksson

Att som havskräftan leva nedgrävd i havets botten medför många utmaningar. Mänsklig påverkan såsom fiske, klimatförändringar, övergödning och miljögifter gör utmaningarna ännu större. Följ med på en tur ner till havskräftans tuffa vardag.

Dåtidens mirakel, dagens hot

Marko Filipovic

Genom historien har kemikalier underlättat vår vardag och hjälpt oss bli av med problem. Vatten- och fettavvisande perfluorerade ämnen började användas i allt från teflonstekpannor till brandskum på 1960-talet. Flera av substanserna har nu visat sig vara utbredda i havsmiljön och ny forskning visar att större delen kommer till havet från nederbörd snarare än via reningsverk.

DNA-metod kan förenkla havets detektivarbete

Per Sundberg

Främmande arter som sprider och etablerar sig medför ofta stora kostnader för samhället. När det gäller marina och limniska arter är fartygs ballastvatten en källa som får alltmer uppmärksamhet. Idag kan det vara svårt att identifiera främmande arter i god tid, men pågående utveckling av DNA-baserade metoder kan underlätta arbetet.

Smörbultsfiskar - anpassningsbara doldisar

Carin Magnhagen och Tomas Brodin

De är mycket vanliga, och finns i alla våra havsområden. De kan anpassa sig till olika miljöer, vilket är avgörande för deras utbredning. Smörbultarna har tidigare varit havets doldisar, men uppmärksammas alltmer i takt med att den svartmunnade smörbulten gör sitt intåg i svenska vatten.

Svartmunnad smörbult - en inkräktare i Östersjöns fauna

Magnus Thorlacius

Svartmunnad smörbult, Neogobius melanostomus, kommer ursprungligen från Svarta havet och Kaspiska havet. Den har kommit in i Östersjön via ballastvatten, och år 1990 lyckades den etablera sig i Gdanskbukten. Sedan dess har den blivit den vanligaste fisken i södra Östersjön, och har hittills lyckats etablera sig i hela Östersjön utom norr om Åland.

MER LÄSNING

Bild: {{item.image_copyright}}

{{item.item_head}}

{{item.ii_caption}}

Laddar nästa artikel..