Twitter

Veckans art

Chaetoceros
Chaetoceros

Kiselalger kan på våren göra vattnet grumligt när de blommar. De är viktig föda för många djurplankton. Kiselalger har kraftiga skal av kisel, de lever som i en skål med lock. När algerna dör sjunker de till botten och blir till huvudföda åt många djur som lever på botten. Deras tomma skal kan finnas kvar i sedimenten i tiotusentals år. Kiselalgerna brukar delas in i pennata kiselalger vars skål är långsmal och centriska kiselalger vars skål är rund. Inom klassen kiselalger finns över 100 000 artspecifika former beskrivna och i Sverige finns arter som trivs i både sött och salt vatten, samt några brackvattenarter. Chaetoceros är ett mycket talrikt släkte i marina miljöer. De är så kallade pennata kiselalger, och utmärks av flera välutvecklade borst som sticker ut från cellernas kanter. Vissa av arterna lever solitärt och andra sammanlänkas i kedjor. En del dyker upp och är vanliga redan direkt efter den första islossningen.

Läs mer

Avhandlingar

Från tidskriften Havsutsikt

Släktforskning i planktonsoppan

Med modern DNA-sekvensering öppnas en helt ny värld. Kartläggningen av Östersjöns plankton pågår för fullt, och i bakteriernas arvsmassa har forskarna gjort en historisk upptäckt.

Läs merPå jakt efter nytt jobb?

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan även själv anmäla en ledig tjänst online.