Veckans art

Castor fiber
Bäver

Bävern är en gnagare som oftast lever i sötvatten såsom sjöar och åar, men ses också i både Östersjön, Kattegatt och Skagerack. Bävern bygger bo vid sjöar och rinnande vatten, ofta gör den fördämningar av grenar, stockar och dy. De är sociala och lever i familjegrupper bestående av ett föräldrapar och deras ungar i olika åldrar. Det är osäkert varför vi hittar bävern i våra hav, men det kan vara alltifrån födosök till att hitta nya revir. Bävern blev helt utrotad i Sverige under 1800-talet på grund av jakten efter deras päls och bävergäll, ett sekret som man använde till medicin. År 1922 började man placera ut norska bävrar i svenska vattendrag för att få tillbaka arten i vårt ekosystem. Sedan dess har de sakta men säkert ökat i antal och arten klassas numera som livskraftig.

Läs mer

Från tidskriften Havsutsikt

Rikt djurliv på lerslätter

Djuphavet upptar mer än hälften av jordens yta, och artrikedomen här kan vara större än någon annanstans. Ändå är de här miljöerna nästan helt outforskade.

Läs merPå jakt efter nytt jobb?

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan även själv anmäla en ledig tjänst online.