Senaste nytt från havet

Veckans art

Potamogeton perfoliatus

Ålnate

Ålnaten är en vackert grön, grov, bredbladig vattenväxt som kan bli mycket hög. Bladen är korta, äggrunda med rundad stjälkomfattande bas. Snärpslidorna är mycket korta. Ålnate är vanlig på grund mjukbotten i Östersjön. Det är en flerårig växt som oftast vissnar ner under vintern och övervintrar med jordstammar. Ålnaten blommar under högsommar till sensommar och blommorna sitter i korta ax som sticker upp ovanför vattenytan. Ålnaten anses vara vindpollinerad. I Östersjön hybridiserar den ibland med den betydligt mer ovanliga gräsnaten, Potamogeton gramineus. Ålnate har visat sig vara tolerant mot grumligt vatten till följd av både övergödning och båttrafik.

Läs mer

Avhandlingar


Från tidskriften Havsutsikt

Landskapsperspektiv i havsplaneringen

Den kustnära havsmiljön präglas av en hög biologisk mångfald som är viktig att värna om. Samtidigt ökar intresset för att använda våra kustområden till en mängd olika mänskliga verksamheter. För att hantera detta pågår nu ett stort myndighetsarbete med havsplanering. Det blir därmed allt viktigare att kunna visa hur olika miljöer knyts samman av till exempel fisk som vandrar mellan olika områden i havslandskapet. Ett landskapsperspektiv gynnar bevarandet av friska och artrika kust- och havsmiljöer.

Läs mer


Rapporter


På jakt efter nytt jobb?

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan även själv anmäla en ledig tjänst online.

Fälthandbok över Östersjöns arter

Växter & djur i Östersjön

Nu är den efterlängtade tredje upplagan av fälthandboken om växt- och djurlivet i Östersjön klar. Den är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter. Här får du den unika blandningen av salt- och sötvattenarter från Bottniska viken i norr till södra Östersjön i samma bok. Fälthandboken är vattentålig och ringbunden för att kunna följa med på utflykten till strandkanten. Läs mer och beställ

Svealandskusten.se - miljöläget längs vår kust

All information om viktiga undersökningar längs Svealandskusten, från inventeringar av växt och djurliv till tester av vattenkvaliteten.

Gå till sidan