Senaste nytt från havet

Veckans art

Copepoda

Hoppkräftor

Hoppkräftor, eller copepoder som de också kallas, är små kräftdjur som känns igen på sina långa antenner och avlånga kroppar. Hoppkräftorna befinner sig mitt i näringskedjan och utgör näringslänken mellan växtplankton och fisk. Deras utseende varierar från genomskinligt rosa till brunaktiga med en långsmal överkropp som övergår i en smalare stjärtdel med utskott. I förstoring kan man se ett välutvecklat öga, ett naupliöga, mitt på huvudet. Vilka arter av hoppkräftor man hittar beror på vilken salthalt som råder, det vill säga i vilket havsområde man befinner sig och vanligtvis ökar artantalet ju längre söderut i Östersjön man kommer. Man har hittat över 700 arter i Sverige och nästan 10 000 i hela världen. Den dominerande delen av Östersjöns zooplanktonfauna både sett till antal individer och volym utgörs av just hoppkräftor. Med undantag för vissa kortare perioder när hinnkräftor (cladocerer) och hjuldjur (rotatoria) har sina "produktionstoppar" utgör alltid hoppkräftorna (copepoderna) stommen i djurplanktonsamhället. Bland vanligt förekommande copepoder brukar man skilja mellan calanoida (växtätare), cyklopoida (carnivor, kustnära, sötvatten) och harpacticoida (sedimentlevande).

Läs mer

Avhandlingar


Från tidskriften Havsutsikt

Mänskligheten behöver biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden i havet har minskat i mycket snabb takt de senaste 50 åren. Det är upp till oss människor att vända den negativa utvecklingen.

Läs mer


Rapporter


På jakt efter nytt jobb?

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan även själv anmäla en ledig tjänst online.