Senaste nytt från havet

Veckans art

Palaemon elegans

Elegant tångräka

Elegant tångräka är snarlik den vanliga tångräkan och har ett liknande levnadsätt. Den har dock oftast skarpare färger och är mer tydligt randig. Man kan även skilja arterna åt på hornet mellan ögonen (rostrum). Den eleganta tångräkan har ökat markant i Östersjön det senaste decenniet. Det kan bero på invandring från nordostatlanten, men vissa undersökningar tyder på att det snarare är räkor från Kaspiska havet som oavsiktigt transporterats till Östersjön av människan. Studier tyder på att den eleganta tångräkan konkurrerar med vanlig tångräka om livsrum och mat.

Läs mer

Avhandlingar


Från tidskriften Havsutsikt

Säl, skarv och förlorade fångster

Fångsterna av en del fiskar minskar i Östersjön. Somliga skyller på säl och skarv, medan andra hävdar att dessa inte alls påverkar fiskbestånden. Ofta har säl- och skarvdebatten varit infekterad och baserad på löst grundade antaganden och spekulationer. En vetenskaplig analys visar att säl och skarv med största säkerhet minskar många fiskbestånd längs kusten och därmed konkurrerar med fisket.

Läs mer


Rapporter


På jakt efter nytt jobb?

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan även själv anmäla en ledig tjänst online.

Fälthandbok över Östersjöns arter

Växter & djur i Östersjön

Nu är den efterlängtade tredje upplagan av fälthandboken om växt- och djurlivet i Östersjön klar. Den är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter. Här får du den unika blandningen av salt- och sötvattenarter från Bottniska viken i norr till södra Östersjön i samma bok. Fälthandboken är vattentålig och ringbunden för att kunna följa med på utflykten till strandkanten. Läs mer och beställ

Svealandskusten.se - miljöläget längs vår kust

All information om viktiga undersökningar längs Svealandskusten, från inventeringar av växt och djurliv till tester av vattenkvaliteten.

Gå till sidan