Senaste nytt från havet

Veckans art

Limecola balthica

Östersjömussla

Östersjömusslan lever nergrävd några centimeter ner i mjuka havsbottnar, antingen i sand eller i lera. För att kunna både andas och äta när den ligger nergrävd har den två långa andningsrör, så kallade sifoner. Dessa sifoner kan bli sex gånger längre än själva musslan, och sticks upp genom leran till vattnet ovanför. Den äter små partiklar av döda växter och djur antingen genom att filtrera vattnet eller genom att svepa med en av sina sifoner över bottenytan. Normalt blir östersjömusslor mellan fem och tio år gamla. Om musslan levt sitt liv i djupa, kalla områden blir den mindre till växten, men kan istället bli hela 30 år gamla. Östersjömusslan är viktig som fiskföda.

Läs mer

Avhandlingar


Från tidskriften Havsutsikt

Intervju Inger Näslund

För 16 år sedan var hon med och tog fram Världsnaturfonden WWF:s första Fiskguide, en milstolpe i kampen för att skydda våra fiskbestånd. Men det räcker inte för att rädda fiskbestånden, säger Inger Näslund, havsexpert på WWF.

Läs mer


Rapporter


På jakt efter nytt jobb?

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan även själv anmäla en ledig tjänst online.

Fälthandbok över Östersjöns arter

Växter & djur i Östersjön

Nu är den efterlängtade tredje upplagan av fälthandboken om växt- och djurlivet i Östersjön klar. Den är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter. Här får du den unika blandningen av salt- och sötvattenarter från Bottniska viken i norr till södra Östersjön i samma bok. Fälthandboken är vattentålig och ringbunden för att kunna följa med på utflykten till strandkanten. Läs mer och beställ

Svealandskusten.se - miljöläget längs vår kust

All information om viktiga undersökningar längs Svealandskusten, från inventeringar av växt och djurliv till tester av vattenkvaliteten.

Gå till sidan