Senaste nytt från havet

Veckans art

Melanogrammus aeglefinus

Kolja

Koljan tillhör de större torskfiskarna och är en välsmakande matfisk. Ofta görs både fiskbullar och "fish and chips" just på kolja. Koljan är grå till färgen, mörkare på ryggen och ljusare på buken. Den har en mörk sidolinje och en karakteristisk svart fläck på sidan. I folkmun sägs det att dessa typiska fläckar är aposteln Petrus tumavtryck men det finns också sägner som säger att det skulle var Hin Håles grepp som skapade fläckarna. Kanske beror de olika sägnerna på huruvida man värderade koljan högt eller lågt som matfisk. Ordet kolja betyder kolsvart och syftar i vart fall på dessa svarta fläckar. Koljan lever i stim och söker föda på botten vilket dess kraftiga överbett och därmed nedåtriktade mun vittnar om. Den äter maskar, ormstjärnor och annat som den hittar i och ovanpå bottenslammet. Koljan har rikligt med ägg, upp till ett par miljoner hos stora honor, och leker i februari-mars .

Läs mer

Från tidskriften Havsutsikt

Skrubbskädda stjäl torskens middag

På Östersjöns botten lever torsk och skrubbskädda, två fiskarter som är viktiga både för ekosystemet och för fisket. Idag är torskbeståndet till stor del koncentrerat till i ett mindre område i södra Östersjön där det också finns mängder av skrubbskädda. Den ökade konkurrensen kan ha bidragit till att torsken blivit mycket magrare.

Läs merPå jakt efter nytt jobb?

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan även själv anmäla en ledig tjänst online.