Havsutsikt nr 1, 2021

I detta nummer

Artikel
Samanta Hoffmann, Sophie Steinhagen

Grönare framtid med alger

Det slemmiga som kittlar dina fötter när du badar är en outnyttjad resurs som forskarna tror kan bidra till en mer hållbar framtid.

Intervju
Lydia Källberg Normark

Lång karriär bland tångruskorna

Östersjöns tångbälten ruvar på spännande historier. Det vet Lena Kautsky, professorn som ägnat större delen av sitt liv åt tången.

Artikel
Eva Sörenson, Catherine Legrand

Samspel i mikrobernas värld

Allt handlar inte om konkurrens i naturen. Alger och bakterier visar sig kunna samarbeta för att fördela knappa resurser mellan sig.

Artikel
Lena Norbäck Ivarsson

Tillbakablick på övergödning

Sedimentkärnor fungerar som historiska arkiv, och ger oss en bild av människans tidiga påverkan på Östersjön.

Artikel
Anders Tengberg, Per Hall m.fl.

Robotar undersöker havsbotten

På stora djup är det svårt för människor att arbeta, och därför tar man hjälp av tekniken. Bland annat används så kallade bottenlandare.

Artikel
Kerstin Johannesson m.fl.

Vårt svenska Galapagos

Darwin åkte till Galapagos. Dagens evolutionsforskare åker till Östersjön. Här har nya arter utvecklats på bara 8 000 år.

Artikel
Ida-Maja Hassellöv, Ingela Dahllöf m.fl.

Förorenande följetong

Nya strängare regler begränsar svavelhalten i bränslen, men samtidigt uppstår andra problem som innebär ökade risker för havsmiljön.

Art i fokus
Ellen Schagerström

Smaltång - en riktig Östersjöart

Smaltång har utvecklats från blåstång. Den är anpassad till bräckt vatten och förökar sig till till stor del genom att klona sig.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Skrubbskädda (Platichthys flesus)

Skrubbskäddan är vår vanligaste plattfisk och har dessa fiskars karaktäristiska utveckling. Ynglena simmar från början som vanliga fiskar med buken neråt, men efter en kort tid börjar ena ögat vandra åt sidan, och de börjar simma med ena sidan neråt. Skrubbskäddan äter musslor, borstmaskar och kräftdjur. Skrubbskäddan förekommer med två distinkta bestånd i Östersjön. Det ena beståndet har pelagiska ägg och leker på djupt vatten och det andra har sjunkande ägg och leker på grunda bottnar. Generellt krävs dock en salthalt på minst 6 promille för lyckad reproduktion.

ARTFAKTA

Namn: Skrubbskädda

Latinskt namn: Platichthys flesus

Storlek: Upp till ca 60 cm

Grupp: Fiskar

Undergrupp: Plattfiskar