Havsutsikt nr 1, 2023

I detta nummer

Artikel
Andreas Svensson

Fiskarnas förunderliga kärleksliv

Finns det något ord som kännetecknar världens nästan 30 000 fiskarter är det nog mångfald. Detta återkommer även i de många olika sätt fiskar fortplantar sig på.

Artikel
Jens Olsson, Ulf Bergström m.fl.

Hur kan vi hjälpa gäddan

Det är illa ställt med gäddan i Östersjön, det bekräftar nya studier. Men det finns saker vi kan göra för att vända utvecklingen.

Artikel
Karl Lundström m.fl.

Svartmunnad smörbult

Den invasiva fisken har länge utgjort ett hot mot andra arter i våra ekosystem. Men samtidigt verkar den ha blivit en viktig födokälla för både fiskar och skarvar.

Artikel
Kjell Larsson

Bergand

Berganden är en dykand som häckar i norra Europa och övervintrar i Östersjön och i Nederländerna. Den äter bottendjur, bland annat stora mängder av den invasiva vandrarmusslan.

Artikel
Per Adolfsson/Redaktionen

Måsar och människor

Åsikterna om stadsmåsarna går isär, men forskningen är entydig: det har blivit vår tur att anpassa oss till grannarna på taket.

Artikel
Andreas Novotny

Cyanobakteriernas nyckelroll

Cyanobakterier är mest kända för att producera giftiga blomningar, men de har också en naturlig roll i ekosystemet.

Artikel
Per Hedberg

Bottenlevande djur

Djur på havets bottnar verkar klara sig på föda med lågt innehåll av livsnödvändiga fettsyror. Hur det är möjligt är oklart, men det gör dem väl rustade för framtiden.

Art i fokus
Ulrik Lötberg

Silltrut

Silltruten är en sann globetrotter. Sommartid ses den ofta cirkla över skärgårdsöarna längs de svenska kusterna. Vintrarna spenderar den vid de stora sjöarna i Östafrika.

Artikel
Per Adolfsson/Redaktionen

Forskarminnet: Martina Blass

Martina Blass minns hur hon en dag råkade på en mycket, mycket gammal ål.

Artikel
Markus Nordin/redaktionen

Så funkar det

Med rosetthämtaren samlas vattenprover in från olika djup. Den används inom både forskning och miljöövervakning, men kräver ett större fartyg med kran för att användas.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Båtsnäcka (Theodoxus fluviatilis)

Båtsnäckan finns både i sjöar och i Östersjön. Den lever främst av mikroskopiska alger som växer på ytan på stenar, stora alger och växter. Den kan bli upp till tre år gammal. Äggkapslar av båtsnäckan har observerats under hela året i Östersjön, men de flesta båtsnäckor kläcks under sommaren.

ARTFAKTA

Namn: Båtsnäcka

Latinskt namn: Theodoxus fluviatilis

Storlek: 1 cm

Grupp: Blötdjur

Undergrupp: Snäckor