Havsutsikt nr 1, 2022

I detta nummer

Krönika
Lena Bergström

Vikten av att dela kunskap

Kan ekosystembaserad förvaltning vara räddningen för havsmiljön? ...och hur hanterar vi bäst vår oro för framtidens hav? Att dela kunskap är en viktig del i lösningen.

Artikel
Bengt Liljebladh och Richard Gyllencreutz

De döda vikingarna i Ikkafjorden

De mytomspunna ikaitpelarna fascinerar forskarna med sitt myller av liv och sin spännande historia. Följ med på en expedition till Grönland.

Artikel
Janina Rahlff

Havets hud - och dess invånare

Ytfilmen och dess små invånare fyller viktiga funktioner, som att förse kretsloppet med kol och att påverka utbytet av gaser mellan luft och hav.

Artikel
Susanne Baden m.fl.

De försvunna blåmusslorna

Idag är det svårt att hitta vilda blåmusslor längs kusten. Att ta reda på orsakerna till deras försvinnande visar sig vara en knepigt detektivarbete.

Artikel
Birgit Koehler och Lena Bergström

Många fiskarter gillar det salt

Hur många fiskarter finns det längs den svenska kusten? En klurig fråga. Antal arter av fiskar i våra svenska kustvatten beror nämligen till stor utsträckning på salthalten.

Artikel
Erik Selander och Milad Pourdanandeh

Doften av en hoppkräfta

Vissa mikroalger producerar gift när de känner doften av sina fiender. Genom att lyssna på kemiska signaler i havet kan vi bättre förutse giftiga algblomningar.

Artikel
Hitesh Motwani och Elena Gorokhova

DNA berättar om miljögifter

Genom att analysera DNA hos vitmärlor kan man få fram en sammantagen bild av alla miljögifters påverkan utan att analysera de olika miljögifterna.

Art i fokus
Erik Selander

Hoppkräftan – vanlig, stark, snygg!

I havet är hoppkräftan utan tävlan det vanligaste djurplanktonet. Det kan finnas hundra hoppkräftor i en liter havsvatten på sommaren!

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Borststräfse (Chara aspera)

Borststräfse är en späd, ljusgrön till gulaktig, kransalg. Arten är ettårig men kan på större djup övervintra som grön planta eller som lökliknande organ. Hos bortsträfse växter honor och hanar som separata plantor. Reproduktionen sker i juni till september och sporerna gror under sen vår till försommar.

ARTFAKTA

Namn: Borststräfse

Latinskt namn: Chara aspera

Storlek: 10 - 30 cm

Grupp: Alger

Undergrupp: Kransalger