Havsutsikt nr 1, 2021

I detta nummer

Artikel
Samanta Hoffmann, Sophie Steinhagen

Grönare framtid med alger

Det slemmiga som kittlar dina fötter när du badar är en outnyttjad resurs som forskarna tror kan bidra till en mer hållbar framtid.

Intervju
Lydia Källberg Normark

Lång karriär bland tångruskorna

Östersjöns tångbälten ruvar på spännande historier. Det vet Lena Kautsky, professorn som ägnat större delen av sitt liv åt tången.

Artikel
Eva Sörenson, Catherine Legrand

Samspel i mikrobernas värld

Allt handlar inte om konkurrens i naturen. Alger och bakterier visar sig kunna samarbeta för att fördela knappa resurser mellan sig.

Artikel
Lena Norbäck Ivarsson

Tillbakablick på övergödning

Sedimentkärnor fungerar som historiska arkiv, och ger oss en bild av människans tidiga påverkan på Östersjön.

Artikel
Anders Tengberg, Per Hall m.fl.

Robotar undersöker havsbotten

På stora djup är det svårt för människor att arbeta, och därför tar man hjälp av tekniken. Bland annat används så kallade bottenlandare.

Artikel
Kerstin Johannesson m.fl.

Vårt svenska Galapagos

Darwin åkte till Galapagos. Dagens evolutionsforskare åker till Östersjön. Här har nya arter utvecklats på bara 8 000 år.

Artikel
Ida-Maja Hassellöv, Ingela Dahllöf m.fl.

Förorenande följetong

Nya strängare regler begränsar svavelhalten i bränslen, men samtidigt uppstår andra problem som innebär ökade risker för havsmiljön.

Art i fokus
Ellen Schagerström

Smaltång - en riktig Östersjöart

Smaltång har utvecklats från blåstång. Den är anpassad till bräckt vatten och förökar sig till till stor del genom att klona sig.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Slätbukig trådormstjärna (Amphiura filiformis)

Slätbukig trådormstjärna är ljus och lätt genomskinlig. Den lever nedgrävd i leran med de böjliga armarna som sticker upp i vattnet för att filtrera plankton och näring. Den kan lätt tas för en annan trådormstjärna, fjällig trådormstjärna som även den lever nere i leran. Trådormstjärnorna kan leva mycket tätt, speciellt den slätbukiga, och är viktig föda för plattfisk. Fiskarna simmar längs botten och betar av armarna på ormstjärnorna, men efter bara några veckor så har armarna växt ut igen. Vid kraftig beröring så lyser armarna till hos den slätbukiga trådormstjärnan, de har så kallad bioluminiscens.

ARTFAKTA

Namn: Slätbukig trådormstjärna

Latinskt namn: Amphiura filiformis

Storlek: 20 cm

Grupp: Tagghudingar

Undergrupp: Ormstjärnor