Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Eriocheir sinensis

Kinesisk ullhandskrabba

Den kinesiska ullhandskrabban härstammar från Kina och har spridits till Europa med fartygens ballastvatten. På grund av sin goda förmåga att anpassa sig står den med på listan över de hundra mest invasionsbenägna främmande arterna i världen. Ullhandskrabban lever en stor del av sitt vuxna liv i söt- och brackvatten, ofta nedgrävda i mjukbottnar exempelvis flodbankar. Fortplantning måste dock ske i saltvatten.

Läs mer

Rödlistade arter

Lota lota

Lake

Laken är den enda torskfisken i svenska sötvatten. En stor del av dess kroppslängd utgörs av själva stjärtdelen. Laken trivs bäst i djupa, kalla och syrerika vattendrag. Leken sker vintertid, och då vandrar den ofta från djupare vatten in till grunda vikar eller upp i rinnande vatten där de leker i stora grupper med upp till 20 individer i stora nystan . Dess ägg flyter fritt i vattnet. För att de inte ska sjunka till botten och förstöras innehåller varje ägg en liten oljedroppe som ökar flytförmågan. En fullvuxen hona kan avge upp emot 5 miljoner ägg. Laken äter mest fisk, kräftdjur och insekter, som den kan hitta i mörkret med hjälp av sitt välutvecklade lukt- och känselsinne.

Läs mer