Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Vaucheria dichotoma

Svartskinna

Svartskinna har i stort sett ofrögrende trådfomiga slangar som flätas ihop till täta mörkgröna mattor. Slangarna saknar mellanväggar och innehåller en mängd små kloroplaster och många cellkärnor, för det mesta utan några pyrenoider. Cellväggar bildas i samband med förökningen.

Läs mer

Rödlistade arter

Merlangius merlangus

Vitling

Vitlingen är en släkting till torsken, men är ljusare och har som vuxen inte den karaktäristiska skäggtömmen. Den kan leva både i stim och ensam. Födan består av småsill, skarpsill, tobis och kräftdjur. Vitlingen kan bli runt 20 år gammal. Den är utsatt för ett hårt fisketryck. Yngel av vitling söker ofta skydd från rovfiskar under maneternas nässeltrådar.

Läs mer