Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Mustela vison

Mink

Minken har mörkbrun päls med en vit fläck under hakan. Den kommer ursprungligen från Nordamerika och har införts i Skandinavien för pälsdjursuppfödning. I Östersjöns skärgårdar äter den fisk, fåglar och sorkar, och den kan utgöra ett allvarligt hot mot kustbandens fågelpopulationer. Den konkurrerar med rödräv och utter om föda. Minken är en god simmare och saknar i stort sett fiender i det svenska ekosystemet. Därför har den kunnat sprida sig och överleva. Minken parar sig på våren och föder normalt 4-6 ungar. På hösten lämnar ungarna sin mamma och när de är ett år gamla är de könsmogna.

Läs mer

Rödlistade arter

Lutra lutra

Utter

Uttern har simhud mellan sina fem tår, små runda öron som den kan stänga när den dyker, och en tät, vattenfrånstötande päls. Den söker sin föda kring vatten. Favoritfödan är fisk. Uttern lever till största delen ensam. Hanen kan ha ett stort revir, och omfatta en eller flera honors revir. Den lämnar spillning för att tala om var den varit. Uttern är mest aktiv nattetid, och är därför svår att få se. Den är en skicklig simmare, och rör sig skuttande på land. Den var tidigare vanlig i hela landet utom på Gotland, men populationen blev svårt påverkad av miljögifter. I takt med att halterna av PCB och DDT minskar har uttern börjat återvända.

Läs mer