Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Cercopagis pengoi

Rovvattenloppa

Rovvattenloppan har ett mycket märkligt utseende, som skiljer den från våra andra hinnkräftor. Den har en "svans" som kan vara upp emot 7 gånger längre än kroppen. Det långa bakkroppsbihanget gör att rovvattenloppan lätt fastnar, både i varandra och i exempelvis fiskredskap. Rovvattenloppan är en främmande art, som hittades för första gången i svenska vatten år 1992. Den har troligtvis kommit hit med barlastvatten. Rovvattenloppan förökar sig mycket snabbt, mestadels på könlös väg. Eftersom honorna föder kopior av sig själva är de flesta rovvattenloppor honor. Den är ett glupskt rovdjur, som äter andra djurplankton.

Läs mer

Rödlistade arter

Aspius aspius

Asp

Aspen har en stor mun med tydligt underbett, och kännetecknas också av en långsträckt kropp med en djupt kluven stjärtfena. Födan består av fisk, som den ofta fångar vid ytan. Aspen kan bli stor - man har hittat aspar som varit över en meter långa. Aspen kan ibland ses hålla ett revir som den kraftigt försvarar genom utfall mot fiskar som kommer för nära. Vid leken vandrar de ofta tillsammans i grupp och är ofta fullt synliga i mindre vattendrag. Aspleken i slutet av april är ett riktigt skådespel att bevittna.

Läs mer