Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Vaucheria dichotoma

Svartskinna

Svartskinna har i stort sett ofrögrende trådfomiga slangar som flätas ihop till täta mörkgröna mattor. Slangarna saknar mellanväggar och innehåller en mängd små kloroplaster och många cellkärnor, för det mesta utan några pyrenoider. Cellväggar bildas i samband med förökningen.

Läs mer

Rödlistade arter

Enchelyopus cimbrius

Fyrtömmad skärlånga

Den fyrtömmade skärlångan är släkt med laken i insjön och långan i havet. Den har fyra skäggtömmar på huvudet, tre sitter på överkäken och en sitter på underkäken . Kroppen är långsträckt, tämligen slank och färgen är lite gråviolett. Munhålan är svart. Den äter bottenlevande djur, såsom kräftdjur och maskar. Leken sker under sommaren, och äggen flyter omkring i vattnet.

Läs mer