Chaetoceros (Chaetoceros)

Kiselalger kan på våren göra vattnet grumligt när de blommar. De är viktig föda för många djurplankton. Kiselalger har kraftiga skal av kisel, de lever som i en skål med lock. När algerna dör sjunker de till botten och blir till huvudföda åt många djur som lever på botten. Deras tomma skal kan finnas kvar i sedimenten i tiotusentals år. Kiselalgerna brukar delas in i pennata kiselalger vars skål är långsmal och centriska kiselalger vars skål är rund. Inom klassen kiselalger finns över 100 000 artspecifika former beskrivna och i Sverige finns arter som trivs i både sött och salt vatten, samt några brackvattenarter. Chaetoceros är ett mycket talrikt släkte i marina miljöer. De är så kallade pennata kiselalger, och utmärks av flera välutvecklade borst som sticker ut från cellernas kanter. Vissa av arterna lever solitärt och andra sammanlänkas i kedjor. En del dyker upp och är vanliga redan direkt efter den första islossningen.

Chaetoceros finns i hela Sverige.