Blåmussla (Mytilus edulis)

Blåmusslan har ett blåfärgat skal men det kan variera från svart till brunt. Den äter små växtplankton som de fångar genom att skapa en vattenström med hjälp av sina gälar. Blåmusslor producerar trådar, byssus, som de sätter sig fast med på underlaget. De odlas kommersiellt på västkusten genom att man hänger ut band när det finns blåmussellarver i vattnet, vanligtvis i mitten på juni. Larverna sätter sig fast på banden och tillväxer och kan sedan skördas efter några år. I Östersjön blir blåmusslan mycket mindre på grund av den låga salthalten. Den är oerhört vanlig i de södra delarna av Östersjön och utgör favoritföda för bland annat ejder och flundra.

Blåmusslan finns på klipp- och stenbottnar ner till drygt 20 meters djup. Den sitter fastlimmad på klippor, stenar och andra hårda material med hjälp av sina byssustrådar. Tillsammans kan de bilda stora musselbankar. På grunt vatten kan blåmusslan även fästa på stora alger och växter.

Fakta: Så funkar en blåmussla

Blåmusslan lever av att filtrera plankton ur vattnet. Den har två öppningar i skalkanten; en större, lite fransig som är insugningsröret, och en mindre där den sprutar ut det filtrerade vattnet. En stor mussla kan filtrera flera liter vatten i timmen. Musslan kan förflytta sig med hjälp av en fot, men fäster sig helst vid underlaget med sina byssustrådar. Om den blir skrämd stänger den sitt skal.