Späckhuggare (Orcinus orca)

Späckhuggaren är ett däggdjur, specifikt en tandval, och behöver med jämna mellanrum komma upp till ytan och andas. Den är en väldigt sällsynt gäst i svenska vatten, men grupper kan komma in då och då. Har man tur att se dessa djur i svenska vatten så känner man igen dem på sin långa ryggfena och svarta och vita färg. De är störst av alla delfiner, hanarna kan bli 8 meter långa och kan väga 6 ton, honorna blir lite mindre. Späckhuggare jagar allt från fisk, fåglar och andra marina däggdjur såsom sälar och valar. De är sociala och intelligenta, man kan se dem jaga ensamma eller i grupp, beroende på byte så kan de ändra jaktsätt. Späckhuggaren kommunicerar med ljud och kan som många andra tandvalar använda akustiska signaler för att hitta sina byten, även kallat ekolokalisering. Det finns mycket som tyder på att arten späckhuggare egentligen är många olika arter (om man tittar på utseende, beteende, jaktstrategi, region, m.m.), men detta är inte fastställt ännu. I nuläget vet vi för lite för att avgöra om de är hotade eller inte, de jagades tidigare för köttkonsumtion men idag är det väldigt sällsynt att de jagas.

Späckhuggaren lever i alla hav i världen. Enda platsen man inte hittar dem på är de kallaste delarna av norra ishaven. Den är en sällsynt besökare i svenska vatten.