Gråsäl (Halichoerus grypus)

Gråsälen lever i havet hela året, utom några veckor i mars då den föder sin kut och parar sig, och i maj, då den ska ömsa päls. Den både sover och äter till havs, och är anpassad för att klara det höga trycket på flera hundra meters djup. Honan parar sig två veckor efter att hon fött sin kut, och är alltså dräktig 11,5 av årets 12 månader. Vid födseln är kuten vit och väger ungefär 10 kg. Sälmjölken är fetare än grädde, och redan efter tre veckor kan kuten väga 40 kg. Strömming är gråsälens stapelföda. Vuxna sälar kan även äta andra fiskarter, men strömmingen är viktigast för sälen livet ut.

Den största populationen av gråsäl finns i Östersjön. På västkusten är populationen liten men man kan se dem lite då och då. Man hittar dem simmandes i det fria vattnet eller uppe på kobbar och skär. De finns även i Atlanten, men gråsälen i Östersjön betraktas som en egen subpopulation eller ras.