Mesodinium rubrum (Mesodinium rubrum)

Mesodinium rubrum är en ciliat, ett encelligt litet djur, som vid massförekomst kan färga vattnet rödaktigt. Det röda pigmentet kommer från en alg, som lever i symbios med ciliaten. Mesodinium rubrum har förmåga att transportera sig upp och ner i vattenmassan på jakt efter både ljus och näring. Den kan därför förekomma på väldigt varierande djup. Mesodinium rubrum är ett av världens snabbaste djur i förhållande till sin storlek, eftersom den kan simma nästan 1 cm per sekund. I kustområden är den en av de viktigaste primärproducenterna.

Mesodinium rubrum finns i marina miljöer, och massförekomster kan uppträda exempelvis i vikar och fjordar.