Thalassiosira (Thalassiosira)

Kiselalger kan på våren göra vattnet grumligt när de blommar. De är viktig föda för många djurplankton. Kiselalger har kraftiga skal av kisel, de lever som i en skål med lock. När algerna dör sjunker de till botten och blir till huvudföda åt många djur som lever på botten. Deras tomma skal kan finnas kvar i sedimenten i tiotusentals år. Kiselalgerna brukar delas in i pennata kiselalger vars skål är långsmal och centriska kiselalger vars skål är rund. Inom klassen kiselalger finns över 100 000 artspecifika former beskrivna och i Sverige finns arter som trivs i både sött och salt vatten, samt några brackvattenarter. Olika arter av thalassiosira finns året runt i svenska hav men är som mest talrika på våren. Ibland hittar man dem som enskilda celler och annars bildar de kedjor av celler sammanlänkade med tunna trådar. Släktet tillhör de så kallade centriska kiselalgerna.

Thalassiosira är vanliga under vårblomningen och finns i hela Sverige.