Bild
Bild: Solvin Zankl
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Krav på ”pingers” ska hjälpa Östersjötumlaren

Östersjötumlaren bedöms som akut hotad och oavsiktlig fångst vid garnfiske är ett av de allvarligaste hoten. Därför blir det från och med i höst krav på att alla fiskegarn längs Sveriges sydkust ska förses med ljudskrämmare, så kallade pingers.

Pingers skickar ut en högfrekvent signal som kan hjälpa Östersjötumlarna att undvika fiskenäten. Kravet förväntas träda i kraft den 1 oktober i år.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten kan kravet på sikt bli ett EU-krav som gäller för alla garnfiskande fartyg i det aktuella området. Däremot är pingers inte aktuellt för resten av Östersjön på grund av Östersjöländernas försvarsintressen.

MER LÄSNING