Bild
Bild: Mathias Andersson
;
Tema: båtar och fartyg Tema: vårt ansvar

Tystare hav under ”lockdown”

Runt om i världen har forskare passat på att studera den unika situation som uppstått när global sjöfart och båtburen turism bromsade in under den ”lockdown” som pandemin tvingat fram. Ett år med mindre buller i havet.

Det är bland annat forskare vid St. Andrews universitet i Skottland som studerat buller med hjälp av fler hundra undervattensmikrofoner. Tanken är inte bara att mäta hur pandemin kortvarigt har förändrat ljudbilden i havet, utan att ta tillfället i akt för att ta reda på hur årtionden av ökat buller har påverkat marint liv. I kombination med andra metoder som märkning av olika djurindivider hoppas forskarna kunna avslöja i vilken utsträckning den minskade trafiken påverkat livet i havsdjupet, och vad som händer när allt återgår till det normala.

I Glacier Bay i sydöstra Alaska har amerikanska forskare mätt förändringarna i bullernivåer från framför allt turistfartyg i den marina nationalparken under pandemin. I Glacier Bay har fartygstrafiken studerats sedan över 20 år tillbaka och under 2020 konstaterades att antalet fartyg som besöker parken hade minskat med nästan hälften. Bullret hade i sin tur minskat med sex till nio decibel, under det som annars brukar vara båtarnas rusningstid parken. Det låter kanske inte så mycket men den största minskningen kom från medelstora till stora fartyg. Det är dessa som låter mest och då märks skillnaden tydligt.

Att kommunicera och navigera med hjälp av olika ljud och läten är livsviktigt för flera av havets invånare. Fisklarver använder till exempel ljudet från ett korallrev för hitta en skyddad plats att växa upp på, valar och delfiner ”pratar” med varandra osv.

– Vi måste ändra tankesätt och sluta fråga oss hur mycket mer buller livet i havet tål, istället behöver vi försöka minska det och reparera skadan, säger professor Peter Tyack, forskare vid St. Andrews universitet.

På flera andra håll studeras också havsbuller före och under pandemin, bland annat vid nationalparken Tisler-revet i Skagerrak och det marina reservatet Monterey Bay i USA.

MER LÄSNING