Bild
Bild: NOAA (CC BY 2.0)
;
Tema: biologisk mångfald Tema: båtar och fartyg

Valar dödas av fartyg

Att fartyg skadar och dödar valar genom att kollidera med dem är känt sedan länge, och en art som är särskilt drabbad är Nordkaparen. Denna val är utrotningshotad, och har ett sätt att leva som gör den extra drabbad. Nya studier visar att även mindre fartyg kan orsaka problem.

Nordkaparen, Eubalaena glacialis, har i det närmaste utrotats av en intensiv jakt, som pågått ända sedan 1500-talet. Av de 100 000 nordkapare som fanns innan jakten började finns idag bara ungefär 300 individer kvar. Därför är problemen med att den idag skadas och dödas av fartyg extra allvarliga.

Det är valens levnadssätt som gör att den är extra drabbad av fartygskollisioner. Den lever kustnära, gärna nära nära ytan, och simmar mycket långsamt. Tidigare har man antagit att det endast varit större fartyg som dödat valarna, men nya studier visar att även mindre fartyg kan skada och döda dessa 100-tonsdjur.

MER LÄSNING