Bild
;
Tema: vårt ansvar

Regeringen presenterar ”rekordbudget” för miljön

Regeringen vill satsa 9,7 miljarder kronor på en ”grön återhämtning” i budgeten för 2021. 2,2 miljarder av dessa ska gå till svensk natur, bland annat renare hav och vatten.

I ett pressmeddelande betonar regeringen att den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen och att klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Budgetpropositionen innehåller därför miljösatsningar som till exempel ett hållbart transportsystem, energieffektiva bostäder, industriåtgärder och naturbaserade klimatlösningar. De 2,2 miljarder som ska satsas särskilt på svensk natur ska bland annat bidra till att hejda artutrotningen, skydda och sköta värdefull natur samt stärka arbetet för rent hav och vatten.

För havets del innebär förslaget 105 miljoner kronor för att stärka åtgärder för havs- och vattenmiljön under nästa år. Här handlar det bland annat om moderna miljövillkor för vattenkraft och att bekämpa invasiva arter. 350 miljoner kronor ska också gå till sanering av förorenade områden där miljögifter riskerar att spridas till hav och vatten och 75 miljoner till att minska utsläpp av läkemedelsrester till miljön. Dessutom vill man öka Havs- och vattenmyndighetens anslag med 7 miljoner för att stärka åtgärderna för ett hållbart fiske med stopp för bottentrålning i skyddade områden.

- Det är den största miljöbudgeten som någonsin har presenterats och det är en budget som verkligen kan förändra Sverige, sa finansmarknadsminister Per Bolund (MP) vid en pressträff och beskrev det som en ”game changer” för Sveriges klimatarbete. De första kommentarerna från experter och miljöorganisationer var mer försiktiga och man påpekade att det är viktigt att se till hela budgeten. Framtida subventioner till klimatskadliga verksamheter och besked om utbyggnaden av Preemraff i Lysekil lyftes också av flera aktörer som avgörande för hur man ska tolka satsningen. På måndag den 21 september presenteras budgeten i sin helhet.

MER LÄSNING