Myndigheter tar krafttag

Främmande arter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i Sverige, utan som genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har flyttats hit. Det kan vara fråga om allt från fiskar som rymt från odlingar till alger och kräftdjur som följt med fartygens barlastvatten. Inte alla främmande arter skapar problem, men en del kan få stora effekter på den inhemska floran och faunan.